Petr Ješátko: Národní park Šumava jako důl na dřevo?

Petr Ješátko: Národní park Šumava jako důl na dřevo?


Příspěvek četlo

 913 total views

Přetiskuji článek Petra Ješátka.

Je tomu již pět let, co byl odvolán ministrem Brabcem ředitel NP Šumava pan Jiří Mánek a následně byl pověřen řízením, jeho náměstek Pavel Hubený. Ten byl po roce a utajené návštěvě parku, samotným místopředsedou vlády, ministrem financí a šéfem politické strany ANO, ale i majitelem dřevařských firem panem Babišem v květnu 2015, následně jmenován k 30.6. ředitelem. Pečlivě sleduji na základě statistického hlášení zasílaného ČSÚ- Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví- Les 8-01 vývoj lesnické činnosti této organizace celá desetiletí.
Dovolte, abych vás seznámil i s výsledky za loňský rok 2018. Tedy čísla, která se neobjevují v tiskových zprávách NP Šumava, ani MŽP ČR:

Nejprve krátce k těžbám. Protože nebyly od r. 2014 kalamity, bylo třeba si vytvořit zisk těžbami. A tak úmyslné těžby byly za toto období prováděny tou nejdrastičtější technikou: harvestory s razantními celoplošnými zásahy na hranici zákonnosti i v hospodářských lesích, v rozsahu více než 321 000 m3. Pochopitelně takhle celoplošně fragmentované porosty byly náchylné k větrným a sněhovým kalamitám. A to se hned ukázalo v loňském roce, kdy celková těžba dosáhla opět rekordních 262 864 m3. Z toho vítr 203 990 m3, kůrovec 53 875 m3 a zbytek ještě úmyslná těžba. Spokojeno je i vedení s tržbami za tento rok ve výši 311 105 000 Kč, bez DPH.

Vzniklé holiny s odvezeným a prodaným dřívím za tento rok jsou ve výši 159 ha lesa.

Paradoxem je umělá obnova za celý park ve výši 24,97 ha a zcela směšné je vysázení na holinách pouze necelých 31 tisíc listnatých sazenic (Jinde práce pro jednoho lesníka). Ještě v r. 2010, při doznívající kalamitě, bylo za ředitele Krejčího vysázeno 560 tisíc listnatých sazenic!!!

Že to pan ředitel Hubený myslí vážně s plánem zastavit přeměnu smrkových monokultur na lesy smíšené a holiny s vytěženým, z lesa odvezeným a prodaným dřívím chce převážně 28 let ponechat svému osudu, svědčí i zásoby sadebního materiálu v lesních školkách parku. Před jeho nástupem bylo ve školkách při inventuře 2 466 788 kusů sadebního materiálu. Po omezení této činnosti, nemá nyní k dispozici už ani desetinu, nyní disponuje pouze 206 004 kusy !!! Málokdo se může tímto pochlubit!

Jenom na závěr. V poslední době se často objevují tiskové zprávy, jak je to na Šumavě v lesích dobré. V r. 2014 byla dokončena Velkoplošná inventarizace lesů v NP Šumava, objednaná a zaplacená firmě IFER, která má odborníky na lesní ekosystémy. Závěr přikládám. Ale dovoluji si z něj vyjmout tuto citaci: “Druhová skladba je nepřirozená s nedostatečným zastoupením jedle a buku. Druhové složení obnovy nesměřuje k významnější změně ke skladbě přirozené, což je KRITICKÉ zejména v nižších polohách! Zásoba dřeva se výrazně nezměnila. Úbytek zásoby ve vyšších polohách způsobený rozpadem smrčin (vítr, kůrovec) byl kompenzován jejím nárůstem v nižších polohách.”

 

 

…Naplnila se tak naše obava , kterou jsme vyslovili v r. 2016 v článku: Petr Ješátko: Kalamity v Národním parku Šumava, aneb, jak se dostat k šumavskému dřevu.

 

Petr Ješátko st. (Autor je bývalý vrchní lesní inspektor Národního parku Šumava, nyní v důchodu).

Starší pořad Petra Ješátka pro Českou televizi Další články Petra Ješátka na našich stránkách jsou zde.

Další články na Občanském monitoringu k tématu Šumava si můžete přečíst zde.

V kategorii Šumava, Životní prostředí

Příspěvek četlo
Příspěvek zaslal/a Vitezslav Praks on 29.4.2019

Diskuze ke článku

Jméno(povinné)

E-mail(povinné)

Web

Komentáře

Další příspěvky