Občanský monitoring

Dokument: Lex Dukovany

Prezident Zeman podepsal vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů, který je mediálně označovaný jako Lex Dukovany. Zákon ve své finální podobě vylučuje firmy z Číny a Ruska z účasti na dostavbě.

Více…

V kategorii Dokumenty, Energetika, Legislativa

Zaslal/a gentleman on 29.9.2021

Dokument: Zákon o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce

Celý název dokumentu zní „Vládní návrh zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce a o změně souvisejících zákonů (zákon o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce)“ a předložilo ho ministerstvo průmyslu a obchodu. Zákon upravuje způsob ověřování mistrovské kvalifikace fyzických osob ve vybraných povoláních.

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on 28.9.2021

Petice: MINUT PRO ŽIVOU KULTURU

Text petice: Projekt Lucerna Music Bar Open Air vznikl v roce 2020 tak trochu pod tíhou doby, kdy nás covid vyhnal z klubu ven. Na základě nadšených ohlasů od tisíců návštěvníků a desítek vystupujících interpretů jsme přesvědčeni, že by naše letní klubová scéna neměla zůstat jen světlým bodem v temné covidové době, ale že bychom měli v pořádání open air koncertů pokračovat i nadále. Věříme, že Praha si svou letní scénu zaslouží.

Více…

V kategorii Dokumenty, Kultura, Protest, Společnost

Zaslal/a gentleman on 26.9.2021

Dokument: Návrh změny rozpočtu SFPI na rok 2021

Rozpočet Státního fondu na podporu investic předložilo poslancům ministerstvo pro místní rozvoj. Změna je uskutečněna formou navýšení příjmových a výdajových položek na pokrytí následků živelní pohromy ze dne 24. 6. 2021. Objem finančních prostředků, tj. 1,4 mld. Kč, zohledňuje skutečnou výši uplatněných požadavků na podporu postižených obydlí k datu 13. 8. 2021, a to plně podpory formou dotace.

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on 22.9.2021

Dokument: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2020

Zprávu předložilo Poslanecké sněmovně ministerstvo zemědělství, zpracoval ji Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí ministerstva zemědělství. Z rozsáhlé zprávy o cca 300 stranách lze jen těžko vybrat nějaký zajímavý údaj, přesto se o to OM pokusí.

Více…

V kategorii Dokumenty, Ekonomika

Zaslal/a gentleman on 21.9.2021

Petr Ješátko: Uplynulo jedenáct let a posuďte, co se změnilo na Šumavě

Když tak přemýšlím o tom, co se změnilo v Národním parku Šumava od této demonstrace po volbách v r. 2010 dovoluji si zveřejnit ze svého archivu záznam z této akce. Ještě nikde nebyl zveřejněn a je zde celý průběh a omlouvám se, že je to dlouhé. Ovšem historii je třeba znát podrobně, nikoliv pouze z tiskových zpráv, či různě upravovaných prohlášení úředníků, či politiků. Zvláště nyní před volbami, kdy se politici předhánějí ve slibech, jak zřídí další národní parky.

Více…

V kategorii Společnost, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 19.9.2021

Manifest.cz podal trestní oznámení na Jaroslava Flégra

Bojovat musíme na všech frontách a tak i činit budeme. Pokud byste chtěli nějak pomoci v dalším našem snažení i Vy, můžete tak učinit a přispět na transparentní účet: 2701952687/2010.

Děkuji Vám a držme spolu. Máme toho dost!

David Tesař, Manifest.cz
(text dokumentu najdete na obrázku níže, pozn. OM)

V kategorii Dokumenty, Převzato, Společnost

Zaslal/a gentleman on 17.9.2021

Petr Ješátko: Co mi nejde na rozum

V rozšířené části NP Bavorský les mi není jasný tento postup. Na jedné straně množící se kůrovec na Falkensteinu:

(foto září 2021) a na druhé straně vykácené holiny s odvezeným dřívím v okolí Zwiselských slatí:

(foto září 2018), které jsou vydány na pospas slunci, mrazu, větru atd. Jestli to vidí bývalý ředitel těchto lesů Demlbauer, vím, jak mu asi je.

autor je bývalý vedoucí kalamitního štábu NP Šumava v roce 2010

V kategorii Šumava, Životní prostředí, Zprávy z přírody

Zaslal/a gentleman on 17.9.2021

Klatovský Deník.cz: Lov jelení zvěře v NP Šumava – za peníze a za hranou

OM upozorňuje na článek, který by rozhodně neměl zapadnout. Jeho autor v perexu uvádí: „Redukce spárkaté zvěře je nutná, ale za dodržení určitých morálních a tradičně etických pravidel. Samotnému mi není osud populace jelení zvěře na Šumavě lhostejný a vím, že za současného vedení NP Šumava je zacházeno s jelení zvěří jako s podřadným druhem, bez respektu k přírodě a životu.“

V kategorii Převzato, Šumava, Životní prostředí, Zprávy z přírody

Zaslal/a gentleman on 16.9.2021

Dokument: Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu kinematografie za rok 2020

Kinematografie byla stejně jako jiné oblasti zasažena epidemií covidu-19. Rada Státního fondu kinematografie proto vyhlásila několik mimořádných výzev na pomoc nejpostiženějším oblastem. V červenci byla rozdělena podpora 50 milionů Kč kinům, v září pak byla rozhodována mimořádná výzva 20 milionů na vývoj v oblasti dokumentu, hraného filmu a nově také seriálů. Výzva měla za cíl umožnit tvůrcům pracovat v době, kdy často museli pozastavit či přesunout natáčení filmů.

Více…

V kategorii Dokumenty, Kultura, Převzato, Společnost

Zaslal/a gentleman on 16.9.2021

Reflex: Epidemie politické zvůle – Reflex odhalil, kdo může za nezákonná covidová opatření MZ

OM nabízí článek z Refexu, který získal exkluzivně neveřejnou nahrávku z červnového jednání Legislativní rady vlády. Té předložil vedoucí legislativního oddělení na ministerstvu zdravotnictví Jan Knytl návrh nového mimořádného opatření. Elitní čeští právníci, kteří jsou členy legislativní rady, návrh cupují na kousky a přesvědčují Knytla, že tohle Nejvyšší správní soud smete.

Článek i s nahrávkou najdete zde.

V kategorii Převzato, Společnost

Zaslal/a gentleman on 16.9.2021

Dokument: Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2020

Zprávu vypracoval Úřad Národní rozpočtové rady. Uvádí se v ní, že se v roce 2020 ekonomika ČR v důsledku epidemie covidu-19 dostaly veřejné finance do významné nerovnováhy, jejíž příčinou byl jednak ekonomický pokles a také řada příjmových a výdajových opatření, která měla negativní dopady krize tlumit. To vše ovlivnilo hodnoty ukazatelů, které jsou sledovány v rámci jednotlivých fiskálních pravidel. Nerovnováha veřejných financí však přetrvala i v roce 2021 a dokonce se prohloubila.

Více…

V kategorii Dokumenty, Ekonomika, Převzato, Společnost

Zaslal/a gentleman on 16.9.2021

Dokument: Zpráva o peticích přijatých Sněmovnou za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

Celý název dokumentu zní „Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021“. Petiční výbor zprávu schválil a pověřil předsedkyni výboru, aby s jeho usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu a předloženou zprávu odůvodnila.

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Podněty, Společnost

Zaslal/a gentleman on 14.9.2021

Dokument: Tři interpelace poslance L. Volného na předsedu vlády A. Babiše, týkající se covidu-19

Jedná se o následující interpelace:

 • ve věci dotazů občanů ČR – diskriminace osob, kterým byly laboratorně naměřeny protilátky vůči onemocnění COVID-19 (sněmovní tisk 1328/0)
 • ve věci dotazů občanů ČR – očkování českých občanů na Slovensku; krevní plazma a darování krve po očkování mRNA vakcínami (sněmovní tisk 1327/0)
 • ve věci dotazů občanů ČR – otázky občanky s tématikou zajištění správných informací pro občany ČR o vakcinaci proti nemoci COVID-19 (sněmovní tisk 1326/0)

Plné znění najdete zde:
sněmovní tisk 1328/0
sněmovní tisk 1327/0
sněmovní tisk 1326/0

V kategorii Dokumenty, Reakce, Společnost, Zdravotnictví

Zaslal/a gentleman on 9.9.2021

Dokument: Zpráva o měnové politice – léto 2021

Zpráva o měnové politice byla schválena bankovní radou ČNB 12. srpna 2021 a obsahuje (až na dílčí výjimky) informace dostupné k 23. červenci 2021. Není-li uvedeno jinak, zdrojem publikovaných dat je ČSÚ nebo ČNB. Všechny dosud vydané Zprávy včetně podkladových dat najdete na těchto webových stránkách.

Více…

V kategorii Dokumenty, Ekonomika, Společnost

Zaslal/a gentleman on 8.9.2021

Dokument: Písemná interpelace L. Volného na A. Babiše ve věci dotazů občanů ČR – nemoc covid-19

Jde o interpelaci z července 2021v níž poslanec Volný tlumočil premiérovi Babišovi řadu dotazů neuvedeného občana. Občan poukazoval na protiprávní rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, která opakovaně a tzv. „ve velkém“ ruší Nejvyšší správní soud, a položil množství dalších dotazů. Celá interpelace je co do dotazů značně obsáhlá a odpověď není podle interpelace strukturovaná, proto PM uvádí jen ukázku dotazů a zbytek dotazů a odpověď najdete v příloze.

Více…

V kategorii Dokumenty, Podněty, Společnost, Zdravotnictví

Zaslal/a gentleman on 6.9.2021

Dokument EU: Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k některým záležitostem schengenského prostoru

Usnesení jsou dvě:

 • k návrhu nařízení Rady o vytvoření a fungování hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení nařízení (EU) č. 1053/2013
 • ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě „Strategie pro zajištění plně funkčního a odolného schengenského prostoru“.

K oběma se vyjadřoval Senát Parlamentu ČR, který obě usnesení doporučuje.

Více…

V kategorii Dokumenty, Společnost, Zahraniční politika

Zaslal/a gentleman on 2.9.2021

Dokument: Zrušení proticovidové demonstrace v Brně bylo nelegální

Krajský soud v Brně rozhodl v právní věci žalobce Doc. JUDr. Z. K., Ph.D., proti žalovanému Úřadu městské části Brno – střed o žalobě proti rozpuštění shromáždění takto:

 • Rozpuštění shromáždění konaného dne 14. 3. 2021 v Brně na Zelném trhu bylo nezákonné.
 • Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 2 000 Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Protest, Společnost

Zaslal/a gentleman on 31.8.2021

Dokument EU: Změna pravidel pro digitální identitu

Plný název dokumentu zní „Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady,kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu“. Problém je v tom, že od platnosti části nařízení o elektronické identifikaci v září 2018 pouze čtrnáct členských států má alespoň jeden systém elektronické identifikace. V důsledku toho pouze 59 % obyvatel EU má přístup k důvěryhodným a bezpečným přeshraničním systémům elektronické identifikace. Jen sedm systémů je zcela mobilních a reaguje na současná očekávání uživatelů.

Více…

V kategorii Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on 29.8.2021

Dokument EU: Strategie financování přechodu k udržitelnému hospodářství

Celý název dokumentu je „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie financování přechodu k udržitelnému hospodářství“. EU přijala na základě Zelené dohody pro Evropu závazek stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem a snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů nejméně o 55 % ve srovnání s úrovněmi v roce 1990.

Základní otázkou je dostatek financí, v termínu EU „udržitelného kapitálu“. Víceletý finanční výhled pro období 2021–2027 a nástroje Next Generation EU má za cíl vynaložit až 605 miliard EUR na projekty zabývající se řešením klimatické krize a 100 miliard EUR na projekty pro podporu biologické rozmanitosti. Ze 750 miliard EUR přidělených na nástroj Next Generation EU má být 30 % získáno vydáním tzv. „zelených dluhopisů NGEU“.

Více…

V kategorii Dokumenty, Společnost, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 27.8.2021

Dokument EU: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských zelených dluhopisech

Cílem tohoto návrhu je lépe využít potenciál jednotného trhu a unie kapitálových trhů k tomu, aby přispěly k plnění cílů Unie v oblasti klimatu a životního prostředí v souladu s Pařížskou dohodou o změně klimatu a v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu.
K přechodu na klimaticky neutrální hospodářství a dosažení cílů Unie v oblasti environmentální udržitelnosti jsou zapotřebí významné investice ve všech odvětvích hospodářství.
V období 2021–2030 si dosažení současných klimaticko-energetických cílů vyžádá investice do energetického systému (bez dopravy) ve výši 336 miliard EUR ročně. Podstatná část těchto finančních toků bude muset přijít ze soukromého sektoru.

Plně znění dokumentu najdete zde.

V kategorii Dokumenty, Energetika, Legislativa, Společnost, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 26.8.2021

Dokument: Zákon o odškodnění po explozi ve Vlachovicích-Vrběticích

Plné znění zákona zní „Návrh zákona o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů“. Senát schválil návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.
Jako rozhodné období pro přiznání nároku na jednorázové odškodnění je určena doba od 16. října 2014 do 13. října 2020, která se dále dělí na tři intervaly (od 16. října 2014 do 12. prosince 2014, od 13. prosince 2014 do 23. prosince 2015 a od 24. prosince 2015 do 13. října 2020). Nárok je nutné uplatnit nejpozději do 30. června 2022, jinak nárok zaniká.

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on 26.8.2021

Dokument: Zpráva o měnové politice – léto 2021

Zpráva o měnové politice byla schválena bankovní radou ČNB 12. srpna 2021 a obsahuje až na výjimky informace dostupné k 23. červenci 2021. Není-li uvedeno jinak, zdrojem dat je ČSÚ nebo ČNB. Rozhodnutí bankovní rady učiněné dnes ovlivní inflaci za 12 až 18 měsíců.
Prognóza ČNB popisuje nejpravděpodobnější budoucí vývoj, jak ho vidí ekonomové sekce měnové. Prognóza je klíčový, avšak nikoliv jediný vstup pro rozhodování bankovní rady o nastavení měnové politiky.

Více…

V kategorii Dokumenty, Ekonomika, Společnost

Zaslal/a gentleman on 25.8.2021

Dokument EU: Strategie EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění

 „Úspěch jakékoli návratové politiky se často měří podle počtu těch, kteří se skutečně vrátí do země původu. V současné době zůstávají tyto počty v rámci EU nízké, přičemž se skutečně vrací pouze přibližně třetina osob, jimž byl nařízen odchod. Ze 491 195 neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, jimž byl v roce 2019 nařízen návrat, se jich do třetí země skutečně vrátilo 142 320.“

Více…

V kategorii Bezpečnost, Dokumenty, Převzato, Společnost, Zahraniční politika

Zaslal/a gentleman on 21.8.2021

Dokument: Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví a změnách souvisejících zákonů

Zákon upravuje elektronické zdravotnictví za použití telekomunikačních a informačních technologií a stanovuje podmínky pro bezpečné sdílení dat v jeho rámci. Dále upravuje práva a povinnosti řady subjektů a působnost ministerstva zdravotnictví při výkonu státní správy v oblasti elektronického zdravotnictví.
Výbor pro zdravotnictví doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Zákon má nabýt účinnosti 1. ledna 2022, s několika výjimkami.

Více…

V kategorii Dokumenty, Zdravotnictví

Zaslal/a gentleman on 21.8.2021

Petr Ješátko: Jak se ministru Brabcovi podařilo z Národního parku Šumava…

… z Národního parku Šumava udělat za sedm let fabriku na dříví a největší ne/mysliveckou/ honitbu.

Když se zde na Šumavě podívám za sedm let zpět, na dění v lesích v Národním parku Šumava, je mi smutno.V této organizaci jsem pracoval od jejího vzniku až do odchodu do důchodu před 10 lety. Mnoho se změnilo v neprospěch lesních ekosystémů, které jsme tenkrát v roce 1993 přebírali ve stavu, že zde mohl být vyhlášen národní park, který se blížil podle IUCN naplnění mezinárodního uznání a zařazení mezi prestižní parky.

Více…

V kategorii Dokumenty, Názory, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 20.8.2021

Dokumenty: Interpelace poslance L.Volného (VOLNÝ blok)

Nedílnou součástí poslanecké práce jsou interpelace. Jejich kvalita sahá od zviditelnění autora po snahu přes zesměšnění interpelovaného po snahu dosíci se věcné odpovědi. Podobně jsou na tom i reakce, kdo sleduje interpelace v televizi naživo, často žasne. V další části nabízíme některé zajímavé interpelace i s odkazy na jejich znění a odpověď.
Některé interpelace se datují až do roku 2019, ale odpovědi na ně jsou ze současné doby.

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Podněty, Reakce, Společnost

Zaslal/a gentleman on 20.8.2021

Dokument: Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2020

Plný název dokumentu zní „Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2020, Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2021-2026 (včetně Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti v roce 2020) a Akční plán boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2021-2022“ a předkládá ho ministerstvo vnitra.

Označení „předsudečné nenávisti“ reflektuje skutečnost, že vliv tradičních extremistických subjektů slábne a jejich rétoriku a aktivity postupně přebírají jiné subjekty, které nelze jednoznačně označit za extremistické.

Více…

V kategorii Bezpečnost, Dokumenty, Společnost

Zaslal/a gentleman on 2.8.2021

Dokument: Zpráva o vnitřní bezpečnosti a veřejném pořádku v ČR

Plný název dokumentu zní Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2020 (ve srovnání s rokem 2019) a předkládá ji ministr vnitra poslanecké sněmovně, která ji vzala na vědomí.

Pokud jde o dopad epidemie covidu-19, ten je zčásti zřejmý, z části jde zatím o spekulace, protože se srovnávají období z tohoto hlediska rozdílná. K těm prvním patří například vyšší počet volání na krizové linky, týkající se domácího násilí, více času tráveného v onlinovém prostředí a s tím spojená rizika, zvýšené ohrožení rizikových skupin, jako jsou děti a senioři, či podvody se zdravotnickým materiálem atd.

Více…

V kategorii Bezpečnost, Dokumenty

Zaslal/a gentleman on 31.7.2021

Dokument: Interpelace P. Bendla (ODS) na M. Tomana ve věci přesunu pravomocí mezi Lesy ČR a Vojenské lesy a statky

Celý název zní „Písemná interpelace P. Bendla na M. Tomana ve věci přesunu pravomocí hospodaření se státním majetkem mezi společnostmi Lesy ČR, s. p. a Vojenské lesy a statky, s. p.“.

Poslanec položil ministrovi čtyři dotazy:

Více…

V kategorii Dokumenty, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 29.7.2021

Dokument: Novela zákona o ochraně veřejného zdraví

Celý název dokumentu zní „Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“. S ohledem na současný stav chybí fyzickým osobám, které prodělaly toto infekční onemocnění, byly proti němu očkovány nebo byly na toto onemocnění vyšetřeny, prokázat tuto skutečnost.

Více…

V kategorii Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on 27.7.2021

Petr Ješátko: Šumava dnes zažívá nápor turistů

Když teď v noci přemýšlím, napadá mě otázka: Ví většina z nich o lesích v národním parku například tohle? Podívejte se na tento v minulosti zakázaný film, který nechala natočit Správa parku a který se následně nehodil po odvolání vedení parku. Mezitím se vystřídali další ředitelé a (jak se zdá) film se také nehodí. Nikde asi v návštěvnickém středisku není k dispozici.

Více…

V kategorii Názory, Společnost, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 25.7.2021

Dokument: Interpelace ve věci finanční podpory firem holdingu Agrofert

Jedná se o písemnou interpelaci poslance Petra Bendla na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci finanční podpory firem holdingu Agrofert. Poslanec vychází z toho, že podle oficiálních vyjádření firmy holdingu k auditu EU Agrofert získané dotace vracet nebudou, neboť nebyly proplaceny ze zdrojů EU, ale ze státního rozpočtu.

Více…

V kategorii Dokumenty, Ekonomika, Společnost

Zaslal/a gentleman on 23.7.2021

Dokument: Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí (červen 2021)

Zprávu vypracovává Národní rozpočtová rada na základě zákona 23/2017 Sb. Ten byl za poslední rok dvakrát novelizován a úpravy vedly k výraznému rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti. První novela zvýšila limit strukturálního deficitu z 1 % na 4 % HDP za podmínky, že veřejné finance budou v následujících letech konsolidovány tempem půl procentního bodu ročně.

Více…

V kategorii Dokumenty, Ekonomika, Společnost

Zaslal/a gentleman on 23.7.2021

Dokument: Návrh zákona o odškodnění subjektů v areálu Vlachovice-Vrbětice

Skupina dvaceti poslanců předložila sněmovně uvedený návrh zákona s tím, aby s ním sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh upravuje podmínky poskytnutí a výši jednorázového odškodnění územních samosprávných celků a fyzických osob v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů. Rozhodným obdobím pro přiznání nároku na poskytnutí jednorázového odškodnění je období od 16. října 2014 do 13. října 2020.

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on 22.7.2021

Dokument: Novela zákona o distribuci očkování proti covidu-19

Kompletní název zní „Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“, z čehož vyplývá, co všechno se v něm řeší.

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Zdravotnictví

Zaslal/a gentleman on 22.7.2021

Dokument: Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

Celý název novely zní „Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů“. Zákon upravuje nakládání s tzv. regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny (F-plyny) a je do značné míry harmonizovaný s přímo použitelnými předpisy EU. Jeho novela má na základě zkušeností vzešlých z praxe s nakládáním s regulovanými a F-plyny odstranit některé nedostatky platné právní úpravy a vést k efektivnějšímu nakládání s těmito látkami.

Více…

V kategorii Dokumenty, Společnost

Zaslal/a gentleman on 12.7.2021

Dokument: Novela zákona o distribuci očkování proti onemocnění covid-19

Návrh předkládá ministerstvo zdravotnictví a rozsáhlý plný název sněmovního tisku 1225 je uveden níže. Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav legislativní nouze a návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení. Výbor pro zdravotnictví návrh projednal a doporučil souhlas. Návrh umožňuje hradit očkovací látky v širším rozsahu.

Více…

V kategorii Legislativa, Společnost, Zdravotnictví

Zaslal/a gentleman on 9.7.2021

Dokument: video zpochybňující vyhlášení nouzového stavu

Ve videu (zdroj: FB) mluví na neidentifikovatelné televizní stanici neidentifikovaná žena o tom, že epidemii „vyhlásili politici“. Podle ní ji mají vyhlašovat epidemiologické stanice, z nichž to v letech 2020 a 2021 neučinila ani jedna. Na závěr veřejně vyzývá hlavní hygieničku k vysvětlení: proč byla epidemie vyhlášena? Bez ohledu na nedostatečnou identifikaci je tato otázka legitimní.

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Názory, Zdravotnictví

Zaslal/a gentleman on 8.7.2021

Oznámení: demonstrace před PSP

Honza Urban

Dnes 7. 7. 2021 se vláda pokusí zařadit na program PSP schválení novely zákonu o ochraně veřejného zdraví, sněmovní tisk 1225 a 1231. Je to tzv. zákon o covid pasech. Covid pasy by nebyly takový problém. Problém je bod 8., který do tohoto zákona vložili a díky kterému se z naší země stane země diskriminace zdravých lidí a apartheidu neočkovaných.
Proto je svolána demonstrace na Malostranském náměstí před budovu PSP na 7. 7. 2021 od 9 hodin.

Více…

V kategorii Protest, Společnost

Zaslal/a gentleman on 7.7.2021

Dokument: Interpelace ve věci vyhoštění kvůli nedokonalostem azylového zákona

Celý název dokumentu zní „Písemná interpelace poslance Jana Jakoba na 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci informace k případu arménské rodiny Khachatryanových a podobným případům, kdy lidem hrozí vyhoštění kvůli nedokonalostem azylového zákona“.

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on 2.7.2021

Dokument: Vládní návrh novely zákona o právu autorském a právech souvisejících

Celý název dokumentu zní „Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony“.
Návrh zavádí do českého právního řádu novou unijní úpravu zmíněných práv, která zatím ve vnitrostátním právním řádu nejsou obsažena vůbec nebo jen částečně.

Více…

V kategorii Dokumenty, Kultura, Legislativa

Zaslal/a gentleman on 30.6.2021

Dokument: Zpráva o finanční stabilitě 2020/2021

Zprávu předkládá Česká národní banka. Byla projednána bankovní radou ČNB na jejím pravidelném jednání o otázkách finanční stability 27. května 2021 a zveřejněna 15. června 2021. Obsahuje informace dostupné k 31. březnu 2021.
Podle ČNB je finanční stabilita „situace, kdy finanční systém plní své funkce bez závažných poruch a nežádoucích důsledků pro současný i budoucí vývoj ekonomiky jako celku a zároveň vykazuje vysokou míru odolnosti vůči šokům“.

Více…

V kategorii Dokumenty, Ekonomika, Infrastruktura, Společnost

Zaslal/a gentleman on 29.6.2021

Petr Ješátko: Vykácet, odvézt, prodat, přihlížet…

Jak se dají zdůvodňovat největší těžby, nezalesňované holiny s odvezeným a prodaným dříví a vznik nových smrkových monokultur, opět ekologicky labilních. Jen za posledních sedm let bylo v lesích v majetku státu v tomto parku/ bez lesů v majetku obcí/ vytěženo 1 milion 339 tisíc 545 m3 dříví a za ně utržena 1 miliarda 501 milionů 281 tisíc Kč.

Více…

V kategorii Názory, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 28.6.2021

Petr Ješátko: Je třeba změnu!

Sleduji demonstraci na Václavském náměstí, kde lidé bez rozdílu věku, požadují demokracii v tomto státě a pravdu od politiků řídících tuto zemi. Blíží se volby a je možno změnit současný stav, kde lež, podvody a ohlupování občanů, se stalo běžnou součástí vládnoucí garnitury a jimi dosazených úředníků.

Více…

V kategorii Převzato, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 21.6.2021

Z jednání Sněmovny dnes (pátek 18. 6. 2021)

Poslanci schválili úpravu Listiny základních práv a svobod v podobě práva bránit život se zbraní. Přibude věta: „Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon“. Listina základních práv a svobod by i podle Senátu měla nově obsahovat ustanovení v tomto duchu.

Více…

V kategorii Bezpečnost, Legislativa, Společnost, Zdravotnictví

Zaslal/a gentleman on 18.6.2021

Dokument: návrh změny zákona o ochraně veřejného zdraví

Plný název dokumentu zní „Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“. Předseda sněmovny na návrh vlády vyhlásil pro projednávání stav legislativní nouze, takže zákon bude projednáván ve zkráceném jednání bez prvního čtení.
Změny se týkají § 47 a § 79 a vymezují možnosti fyzických osob, které covid-19 prodělaly, byly proti němu očkovány nebo byly na něj vyšetřeny, jak tuto skutečnost prokázat

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa

Zaslal/a gentleman on 17.6.2021

Dokument: návrh změny zákona o důchodovém pojištění

Plný název dokumentu je „Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů“ a měl by být projednán tak, aby s ním sněmovna mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení.
Změna je jednoduchá: „§ 67c: (1) Při zvýšení důchodů v pravidelném termínu v roce 2022 se k částce zvýšení procentní výměry důchodu stanovené podle § 67 přičte částka 300 Kč.“

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa

Zaslal/a gentleman on 16.6.2021

Dokument: vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování v letošních volbách

Plný název dokumentu zní „Vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů“. Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav legislativní nouze, takže návrh bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním prvního čtení.

Zvláštní způsoby hlasování se použijí podmíněně, pokud bude v době voleb (15. září 2021) trvat kvůli onemocnění covid-19 stav pandemické pohotovosti nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území České republiky.

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa

Zaslal/a gentleman on 15.6.2021

Dokument: interpelace ministra Havlíčka ve věci finanční podpory holdingu Agrofert

Plný název zní „Písemná interpelace poslance Petra Bendla na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci finanční podpory firem holdingu Agrofert“.

Poslanec zmínil, že podle oficiálních vyjádření v tisku k auditu EK nebudou firmy holdingu Agrofert získané dotace vracet, protože nebyly proplaceny ze zdrojů EU, ale ze státního rozpočtu.

Více…

V kategorii Dokumenty, Společnost

Zaslal/a gentleman on 15.6.2021

Převzato: nové pravomoci pro členy stráže přírody a lesní stráže

Členové stráže přírody a lesní stráže zřejmě získají širší pravomoci a úřady budou moci zakázat nebo omezit odpalování ohňostrojů nebo zábavní pyrotechniky také na zvláště chráněných územích nebo ve významných ptačích oblastech. Neprošel návrh na zrušení ochrany silně ohrožených druhů živočichů při zemědělském, lesnickém a vodním hospodaření ani zrušení předkupního práva státu na nezastavěné pozemky v národních parcích, přírodních rezervacích a přírodních památkách.

Podrobnosti najdete v převzatém článku zde.

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 4.6.2021

Dokument: Návrh prováděcí vyhlášky k zákonu o občanských průkazech a cestovních dokladech

Návrh vyhlášky předkládaný ministerstvem vnitra má zajistit uskutečnění patřičných ustanovení nového zákona o občanských průkazech, který má být účinný od 2. srpna 2021.
Od tohoto data bude závazné a přímo použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu, na které se adaptuje právní řád České republiky.

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on 3.6.2021

Mikulášovi Minářovi něco uniká – co to je?

(Převzato z FB)

Já teda nevím, asi mi něco uniká, ale pořád mi přijde, že vyslovit teď vládě nedůvěru je pěkná kravina. A obrovský risk. Copak to nikdo až na pár novinářů nevidí?

Jasně, chápu všechny argumenty opozice. Tahle vláda si důvěru prostě nezaslouží. Každý týden přináší další důkaz, dějí se hrozné věci. Hamáček, Vrbětice, střet zájmů. Jasně, Miloš Zeman má už teď na vládu obrovský vliv. To všechno je pravda.

Více…

V kategorii Dokumenty, Převzato

Zaslal/a gentleman on 2.6.2021

Dokument: Výroční zpráva Vinařského fondu za rok 2020

Z úvodního slova předsedy Mgr. Jana Grohlicha: „Vína z Moravy, vína z Čech jsou dnes pojmem a silnou značkou. Spotřebitelé mu věří a oceňují jeho kvalitu. Víno je nejen zdrojem živobytí desetitisíců našich spoluobčanů, ale také symbolem Moravy. Je toho hodně, čím se můžeme doma i ve světě pochlubit, a naše vína k těmto výstavním komoditám rozhodně patří.“

Více…

V kategorii Dokumenty, Infrastruktura, Společnost

Zaslal/a gentleman on 1.6.2021

Dokument: Návrh novely zákona o platu představitelů státní moci

Návrh novely zákona č. 236/1995 Sb. vychází ze skutečnosti, že podle stávající právní úpravy by v roce 2022 nastalo zvýšení platů pro představitele státní moci i soudce o nejméně 5,9 %. To nelze považovat za přijatelné jak při srovnání s platy zaměstnanců placených ze státního rozpočtu, tak s ohledem na soukromý sektor, který postihl dopad protiepidemických opatření. Navrhované datum účinnosti je 1. leden 2022.

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa

Zaslal/a gentleman on 31.5.2021

Petr Ješátko: Co si někteří politici o nás myslí

Úplně bez ostychu si myslí si, že jsme pouze stádo hlupáků, se kterými lze manipulovat kdykoliv a s čímkoliv. Když jsem zhlédl toto video, kde politik ODS Vondra a politik lidovců Hladík slibují přírodymilovným občanům další dva národní parky, musel jsem se smát.

Více…

V kategorii Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 30.5.2021

Dokument: Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2020

Zpráva ČTÚ obsahuje čtyři dokumenty: Výroční zprávu o univerzální službě, Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., Informace o vyřizování stížností na činnost ČTÚ a Výroční zprávu o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. V rozsáhlém materiálu je snadno přehlédnutelná informace týkající se ochrany spotřebitele. Od počátku roku 2021 je v provozu nezávislý srovnávací nástroj pro porovnání cen a kvality služeb elektronických komunikací.

Více…

V kategorii Dokumenty, Infrastruktura

Zaslal/a gentleman on 30.5.2021

Dokument: Projev Reinharda Heydricha 2. 10. 1941

Místo: Praha, Černínský palác, sídlo říšského protektora

Příslušníci strany, pánové!

Z rozkazu vůdce jsem převzal před třemi dny vedení úřadu říšského protektora místo ochuravělého říšského protektora, říšského ministra von Neuratha.

Více…

V kategorii Dokumenty, Převzato, Společnost

Zaslal/a gentleman on 28.5.2021

Petr Ješátko: Šetření na nepravém místě

Před 60 lety jsem nastoupil lesnickou profesi od motyky a pily, jak bylo tenkrát předpokladem pro lesníka. Vždy, jako fořt, jsem si vybíral lesníky, kteří měli vztah k lesu a především k pěstební činnosti. Celá léta jsme byli kontrolování nadřízenými od lesních závodů, počínaje po ministerstva a státní správy lesního hospodářství. Za výsledky práce, a tedy i za to, co po nás zůstávalo, včetně zalesněných případných holin či podsadeb jedlí a listnáčů, jsme dostávali i odměny za dlouhodobé výsledky péče o les.

Více…

V kategorii Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 27.5.2021

Dokument: Návrh vyhlášky MŽP o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil

Cílem právní úpravy z dílny ministerstva životního prostředí, která byla předložena vládě, je zvýšit ochranu Lochkovského profilu. Stávající vyhlášení a vymezení tohoto zvláště chráněného území pochází z roku 1988 a v současné době už nevyhovuje. Ani aktuální stav území a rozsah výskytu předmětů chráněných prvků neodpovídá platnému předpisu.

Více…

V kategorii Legislativa, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 26.5.2021

Dokument: Věcný záměr zákona o vyvlastnění, připravený MPO a předložený vládě

Hlavním cílem záměru je „zrychlení procesu vyvlastnění, konkrétně zkrácením délky vyvlastňovacího řízení, snížením počtu a délky soudních řízení a urychlením zahajování staveb, které jsou na vyvlastňovacích procesech závislé“.

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa

Zaslal/a gentleman on 26.5.2021

Dokument: Rozhodnutí Rady Evropy o zákazu povinného očkování proti covidu-19

Rada Evropy rozhodla v rezoluci č. 2361 (2021) o zákazu povinného očkování. Členské státy EU (včetně ČR) jsou povinny:

 • zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování není povinné a že na nikoho nebude politicky, společensky ani jinak vyvíjen nátlak, aby se nechal očkovat, pokud si to sami nepřeje
 • zajistit, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že nebyl očkován kvůli možným zdravotním rizikům nebo nechtěl být očkován
 • zavést nezávislé programy odškodnění za očkování s cílem zajistit odškodnění za nepřiměřené škody a škody způsobené očkováním.

OM přináší jak odkaz na originální znění, tak rychlý český překlad (každá zmínka o vakcíně/vakcinaci se týká covidu-19).

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Společnost, Zdravotnictví

Zaslal/a gentleman on 25.5.2021

Dokument: Vládní návrh změny zákona o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně veřejného zdraví) zmiňuje v § 79 registr aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním nebo jsou podezřelé z nákazy, dále registr kategorizací prací a expozic vlivům pracovního a životního prostředí.
Chybí však specifikace, jak mohou osob, které prodělaly covid-19, byly proti němu očkovány nebo byly na toto onemocnění vyšetřeny, prokázat tyto skutečnosti.
Na základě žádosti vlády bude předložený návrh zákona projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on 25.5.2021

Dokument: Vládní návrh změn zákona o léčivech

Vláda poslala do Sněmovny návrh , kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Jedná se o to, že zákon byl na základě harmonizace s unijním právem doplněný i normy z oblasti bezpečnosti reziduí veterinárních léčiv. Po nějaké době byly jednotlivé změny propojeny do formy nařízení EP a Rady a tato změna se musí logicky promítnout i do českého práva.

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on 24.5.2021

Dokument: Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2020

Zpráva je tak nabitá daty, tabulkami a přehledy, že lze jen stěží vypíchnout něco obecnějšího pro názornost. Samotná čísla mnoho neřeknou, je třeba je hodnotit v kontextu záměrů a výstupů. Odpovědnost za uvedené programy v současné době mají MZe a MŽP.

Více…

V kategorii Dokumenty, Ekonomika, Program, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 18.5.2021

Dokument: Interpelace ohledně výjimky při zadávání veřejných zakázek

Poslanec Jakob (TOP 09) vznesl dotaz, jaké kroky podniklo ŘSD, aby splnilo povinnost používat při zadávání veřejných zakázek Národní elektronický nástroj (NEN), kolik zaplatilo za využití Tender Areny v letech 2018–2020 a kolik zaplatí v letech 2021–2023.

Více…

V kategorii Dokumenty, Ekonomika, Infrastruktura, Legislativa

Zaslal/a gentleman on 17.5.2021

Pozvánka na protest: Aleš Svoboda: Za návrat dětí do škol bez podmínek!!!

Přetiskujeme pozvánku na demonstraci, kterou organizuje Aleš Svoboda v Liberci Za návrat dětí do škol bez podmínek!!!

Sobota 15.5.2021 14:00

Dr. Edvarda Beneše, Liberec

Více…

V kategorii Protest

Zaslal/a gentleman on 13.5.2021

Dokument: Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2020

Z úvodního slova ombudsmana JUDr. St. Křečka vyjímám:

Už vícekrát jsem slyšel lidi říkat, že rok 2020 byl divný, že to byl rok, který můžeme „odepsat“. Rozhodně  bychom  ale  neměli  pandemii považovat  jako  výmluvu,  že  jsme  další  rok nechali některé problémy bez povšimnutí, bez snahy řešit je.

Více…

V kategorii Dokumenty, Společnost

Zaslal/a gentleman on 7.5.2021

Dokument: Novela zákona o svobodném přístupu k informacím a dalších zákonů

Plný název novely zní „Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů“

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa

Zaslal/a gentleman on 7.5.2021

Petr Ješátko: Vilém Tell mezi poslanci?

Nezdá se mi příliš, co se honí hlavou našim poslancům ve Sněmovně. Jak jsem se dočetl na stránkách senátora Václava Lásky (za Zelené), je zděšen z toho, že poslanec Pánek (STAN) při projednávání novely zákona o myslivosti předložil návrh lovit zvěř v lesích lukem a šípy!!! Údajně to schválil Garanční zemědělský výbor poslanecké sněmovny, vedený nechvalně známým poslancem Faltýnkem (ANO).

Více…

V kategorii Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 5.5.2021

Dokument: Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2020

Čtení tohoto dokumentu je jen pro silné povahy znalé ekonomiky a finančnictví, proto zájemce odkazuji na celý materiál. Jak se dalo čekat, protiepidemická opatření iniciovala v roce 2020 velký propad domácí ekonomiky.

Více…

V kategorii Ekonomika, Legislativa

Zaslal/a gentleman on 5.5.2021

Petr Ješátko: Nevěřím svým očím

Když sedím tady doma na šumavské hájence a sleduji nejen dění v lesích v republice , ale i dění na politické scéně před nadcházejícími volbami, opakuji si slova Karla Kryla: Politikům se nevěří, politici se kontrolují.

Více…

V kategorii Společnost, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 4.5.2021

Dokument: Zákon pro zmírnění dopadů epidemie covidu-19 na kulturní akce

V souvislosti s epidemií byl zcela paralyzován sektor kultury. Ministerstvo kultury proto předkládá návrh zákona, jímž se mění zákon č. 247/2020 Sb. ve znění zákona č. 448/2020 Sb. Působnost zákona před novelou se týkala pouze akcí konaných do 31. října 2020 a na vstupné uhrazené do 19. května 2020.

Více…

V kategorii Kultura, Legislativa

Zaslal/a gentleman on 30.4.2021

Dokument: Změny předpisů týkajících se zvláště chráněných území

Návrh vyhlášky o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území předkládá ministerstvo životního prostředí. Účelem návrhu je nastolit právní jistotu co do vymezení hranic a ochranného režimu vybraných zvláště chráněných území.

Více…

V kategorii Legislativa, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 30.4.2021

Stanovisko vlády k poslaneckému návrhu o zemském zřízení České republiky

Poslanci Tomio Okamura, Radim Fiala, Jan Hrnčíř a další podali vládě ČR návrh na vydání zákona o zemském zřízení České republiky. Vláda ho na své schůzi 26. dubna 2021 projednala, posoudila a zaujala k němu nesouhlasné stanovisko. Výhrady měla především k tomu, že není v souladu s právními předpisy vyšší právní síly a s právním řádem ČR, je vnitřně rozporný, užívá nejasné pojmy a řada formulací je pouze proklamativní. Je to podle ní spíše návrh zákona.

Celý text návrhu najdete zde, stanovisko vlády pak zde.

V kategorii Dokumenty, Legislativa

Zaslal/a gentleman on 27.4.2021

Jak se chovat na demonstracích MCh

Autentické instrukce Milionu chvilek pro demokracii pro účastníky jejich demonstrací.

Více…

V kategorii bez komentáře

Zaslal/a gentleman on 26.4.2021

Dokument: Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2021

Ministerstvo zdravotnictví (společně s ministerstvem financí) vypracovalo a předložilo poslanecké sněmovně zdravotně pojistné plány spolu s vyjádřením vlády a hodnocením zdravotně pojistných plánů na rok 2021 a střednědobých výhledů na roky 2022 a 2023. Celý materiál je značně rozsáhlý – čítá přes dvacet dokumentů.

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa

Zaslal/a gentleman on 16.4.2021

Dokument: Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2020

Poslance čeká projednání jistě zajímavého dokumentu, ale já se omezím na několik citací. Zbytek nechám na zájemcích o jeho obsah.

Více…

V kategorii Dokumenty, Kultura, Média, Společnost

Zaslal/a gentleman on 14.4.2021

Arch. Gebert: Dopis poslancům k stavebnímu zákonu

Přetiskujeme dopis předsedů tří pražských občanských sdružení k novele stavebního zákona.

Více…

V kategorii Dokumenty, Infrastruktura, Legislativa, Praha

Zaslal/a gentleman on 14.4.2021

Dokument: Souhrnná zpráva o činnosti ombudsmana za rok 2020

Veřejný ochránce práv je funkce, která se proti skeptickému očekávání v naší společnosti nakonec etablovala, podobně jako senát. Také úřad ombudsmana každoročně bilancuje a je to čtení zajímavé, leč obsáhlé natolik, že nelze vybrat několik zajímavostí.

Proto se omezím jen na část úvodního slova JUDr. St. Křečka.

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on 13.4.2021

Dokument: Les naší šumavské domoviny

Ing. Vinzenz Wenhart
(vyšlo ve Wäldlerkalender 1924, s. 83–87)

Zdá se zbytečným, ba dokonce prostoduchým, vyprávět Šumavanovi něco o jeho lese, ve kterém se narodil, který zná od dětství až k těm nejvyšším vrcholům. Ano, zná svůj domovský les v jeho úchvatné velikosti, zná jeho výšinné výhledy, jeho tichá zákoutí, jeho zelené pastviny, zná jeho temná jezera a šumící potoky, těší se z jeho nebetyčných smrků a jedlí a vědoucně naslouchá šumění jeho buků, bytí toho lesa samo, jeho vnitřní výstavba je mu však poměrně cizí. Nedokáže posoudit ani vztah částí, ze kterých les sestává, jednotlivých jeho porostů k celku, tj. k lesu jako takovému, ani jejich skutečný význam pro život lesa a lesní hospodářství.

Více…

V kategorii Dokumenty, Převzato, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 8.4.2021

Dokument: Zelená kniha o stárnutí

Evropská komise předložila unijním zemím k politické debatě o problémech a příležitostech stárnoucí evropské společnosti dokument zvaný Zelená kniha o stárnutí. Komise loni v červnu 2020 vydala  Zprávu o dopadu demografické změny, v níž ukázala, že v posledních pěti desetiletích se očekávaná naděje dožití při narození zvýšila u mužů i žen přibližně o 10 let. Zelená kniha o stárnutí je prvním výsledkem této zprávy,

Více…

V kategorii Dokumenty, Názory, Společnost

Zaslal/a Vasa on 7.4.2021

Arch. M. Švábová: Připomínky k novému stavebnímu zákonu

Ministerstvo životního prostředí ČR
Ing. Vladimír Mana LL.M
Náměstek ministra
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10, Vršovice

                                                                                     30. 3. 2021

Věc: Stavební zákon

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa, Podněty, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 7.4.2021

Dokument: Novely zákonů o svobodném přístupu k informacím

Vláda připravila rozsáhlou novelizaci hned tří zákonů o přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů):

 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
 • zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí,
 • zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).

Podle Listiny základních práv a svobod jsou státní orgány a orgány územní samosprávy povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti, přičemž podmínky uplatňování práva na informace vymezuje zákon, resp. výše zmíněné tři. Za více než osmnáct let byly zákony o svobodném přístupu k informacím vícekrát novelizovány a doplňovány.

Více…

V kategorii Dokumenty, Legislativa

Zaslal/a gentleman on 3.4.2021

Dokument: Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR v 2. pol. 2020

Předkládaný dokument má rozsáhlý název „Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2020“.

Podle zprávy se jednotky ozbrojených sil České republiky v tomto období zúčastnily 14 vojenských cvičení se zahraničními partnery mimo území republiky a 11 cvičení se zahraničními partnery na jejím území. Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s onemocněním covid-19 byla převážná část plánovaných vojenských cvičení se zahraničními partnery (mimo území ČR i na něm) v tomto období zrušena. Celková finanční částka pro uskutečněná cvičení činila 24,4 mil. Kč.

Více…

V kategorii Bezpečnost

Zaslal/a gentleman on 31.3.2021

Dokument: Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2020

Zákon „o ČNB” ukládá České národní bance, aby do tří měsíců po skončení kalendářního roku předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání roční zprávu o výsledku svého hospodaření. Ta vychází z účetní závěrky, která v souladu s českými účetními standardy pro finanční instituce zahrnuje výkaz zisku a ztráty, rozvahu a přílohy k účetní závěrce.

Společnost Deloitte Audit provedla audit účetní uzávěrky ČNB. Podle jejího závěru závěrka „podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv České národní banky k 31. prosinci 2020 a nákladů a výnosů jejího hospodaření za rok končící k tomuto datu…“.

Více…

V kategorii Dokumenty

Zaslal/a gentleman on 30.3.2021

Petr Ješátko: Karel Kryl prohlásil – Politikům se nevěří, politici se kontrolují!

Jak pravdivá slova. Znovu jsem si je připomněl při současném výročí 30. let vyhlášení Národního parku Šumava, v němž jsem jako lesák pracoval od r. 1992 do odchodu do důchodu začátkem r. 2011. V roce 1991 nařídil Zákon o ochraně přírody a krajiny mimo jiné v § 22 převést do roka hospodaření v lesích pod Národní park Šumava a u ostatních parků do dvou let.

Více…

V kategorii Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 29.3.2021

Petice: Kácení javoru stříbrného u Karlových lázní, Praha

Na pražském Smetanově nábřeží má být pokácen javor stříbrný kvůli vydláždění trojúhelníkového parčíku před hotelem Smetana a zbudování veřejného podchodu pod vozovkou směrem k řece. Nejedná se o projekt jakkoli urgentní ani vzniklý z poptávky místních obyvatel. Petiční výbor vyzývá starostu Městské části Praha 1 a celé vedení radnice, aby upustili od kácení dotyčného stromu.

Petici najdete zde.

V kategorii Protest, Společnost, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 25.3.2021

Dokument: Evropský plán boje proti rakovině

Senát obdržel v těchto dnech obdržel dokument zvaný „Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě“, týkající se boje s rakovinou. Ten je rozpracován v dokumentu, jehož název tvoří titulek tohoto článku.

Rakovina byla v EU diagnostikována u 2,7 milionu lidí a dalších 1,3 milionu lidí na ni zemřelo. Rakovina také významně ovlivňuje životy jejich rodin a přátel. Evropa dnes tvoří desetinu světové populace, ale má čtvrtinu světových případů rakoviny. Bez účinných opatření stoupne počet obětí v EU do roku 2035 o více než 24 % a stane se hlavní příčinu úmrtí.

Více…

V kategorii Dokumenty, Společnost

Zaslal/a gentleman on 22.3.2021

Vládní návrh – úmluva Mezinárodní organizace práce o násilí a obtěžování na pracovišti

Náš právní řád v současné době poskytuje pouze částečnou ochranu proti obtěžování v souvislosti s výkonem práce, nezajišťuje výslovně ochranu v úmluvě uvedených osob proti násilí (včetně genderově podmíněného násilí) v souvislosti s výkonem práce ani příslušné pojmy nedefinuje.

Násilí na pracovištích je přitom v ČR častým jevem (podle omnibusového šetření na populaci se v roce 2015 s násilím na pracovišti setkalo 19 % osob a v roce 2019 již 36 % osob starších 15 let). Problém násilí na pracovišti je záležitostí všech věkových i vzdělanostních skupin, opakovaně se však ukazuje, že častěji postihuje ženy a nižší věkové kategorie (do 29 let).

Více…

V kategorii Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on 19.3.2021

Arch. Gebert: Pandemie odstřelila špatný „nový stavební zákon“

arch. Jiří Gebert

Pandemie nabídla šanci „myslet jinak“. Mění cenu života a smysl existence,. kolektivní chování lidského druhu nahrazuje nucená samota. Vázne příležitost face to face komunikovat a roušky mění osoby na anonymní homidy.

Ulice se zavřenými portály tradičních nákupních cílů pustnou. Kultura se vytrácí, haly, hlediště i divácké tribuny zejí prázdnotou. K pohodě chybí prostor soukromý tak veřejný. Všichni trpíme nedostatkem pohybu, čerstvého vzduchu v bytech husté zástavby. Ukazuje se, že území dobře provětrané (případ Florida) vykazuje významně nižší výskyt viru. Zástavba, pokud vytváří bariéry cirkulace vzduchu, má opačný efekt. Doktrínu zahušťování města je třeba obrátit v rozvolňování.

Více…

V kategorii Infrastruktura, Legislativa, Názory, Společnost

Zaslal/a gentleman on 18.3.2021

Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2019

Zpráva je na základě zákona o právu na informace o životním prostředí a dalších norem každoročně předkládána ke schválení vládě a následně k projednání poslancům a senátorům. Nejpozději do tří měsíců od schválení vládou musí být zveřejněna. Dostupná je na webu Informačního systému statistiky a reportingu (ISSaR).

Zpráva o životním prostředí ČR je oficiálním zdrojem informací o životním prostředí u nás, určených jak pro podporu výkonu státní správy, tak pro informování veřejnosti. Má nabídnout souhrnný přehled o stavu a vývoji složek životního prostředí a jejich zátěží. Od roku 2018 se zpracovává jednou za dva roky. na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (ISSaR).

Harmonogram přípravy byl posunut o tři měsíce kvůli epidemii covidu-19 a stavy nouze. Některá data v rámci kapitol Klimatický systém, Ovzduší, Půda a zemědělství, Průmysl a energetika a Doprava nebyla kvůli metodice vykazování a zpracování v době předložení zprávy k dispozici. Pokud se data objeví, bude zpráva aktualizována pouze v přehledech publikovaných ve Statistické ročence životního prostředí ČR 2019 a na portálu ISSaR.

Více…

V kategorii Ekonomika, Energetika, Společnost, Životní prostředí, Zprávy z přírody

Zaslal/a gentleman on 16.3.2021

Arch. Jiří Gebert: Reakce na pořad „Kde budeme bydlet“ (ČT 1, 1. 3. 2021)

arch. Jiří Gebert

Pořad „Bilance“ má nahradit jednou měsíčně vysílaný investigativní pořad Reportéři a sledovat ekonomicky důležitá témata. Od pořadu Reportéři se liší šíří i ostrostí pohledu. Tentokrát došlo na Nový stavební zákon, který právě projednává parlament.
Přes oslí můstek obtíží se stavebním povolením rodiny, která chce k domku přidat přízemní přístavbu, se dostaneme k potřebě úprav stavební legislativy. Oslík naložený pochybnostmi a otázkami o smyslu a fungování zákona byl před můstkem odstrojen. Paní ministryně místního hospodářství, jež zákon, který nechala připravovat Hospodářskou komoru, s Babišem protlačuje parlamentem, by měla odměnit oslíky CZ pořádnou mrkví.
V Bilanci něco chybí, když si reportáž vybere z problému stavebního rozvoje Prahy malý, divácky srozumitelný případ nadměrné byrokracie, a přidá trochu teorie o zahušťování obyvatelstva.

Více…

V kategorii komentáře, Společnost

Zaslal/a gentleman on 9.3.2021

Vládní návrh – novela volebního zákona

Jedná se o změnu zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyvolanou nedávným rozhodnutím Ústavního soudu. Návrh má dvě varianty. První zachovává 14 volebních krajů, druhá navrhuje celou republiku jako jeden volební obvod. Podle vlády splňují obě varianty „parametry nastavené Ústavním soudem a nabízejí spravedlivější rozdělení mandátů“.

Podle většinového postoje je preferována první varianta, tedy žádná změna. O způsobu přepočítávání hlasů k zabránění nerovnosti v jejich počtu k dosažení jednoho mandátu se prý rozhodne později. Soudím, že nikoli. Volebních systémů je celá řada a přepočítávacích metod jsou ve světě desítky a jejich pro a proti jsou už víc než hodněkrát prověřeny praxí.

Myslím si, že když neuspěla ani dost rozšířená d´Hondtova metoda, těžko se vymyslí jiná. Různý počet voličů v obvodech není matematicky řešitelný tak, aby mandát byl podložen stejným počtem hlasů. Kvadratura kruhu má větší šanci na řešení. Jediným hmatatelným výsledkem tak zřejmě bude změna diskriminační hranice pro koalice.

Více…

V kategorii Legislativa

Zaslal/a gentleman on 5.3.2021

Vládní návrh – další úpravy dávek podpory kvůli covidu

Vláda pžedkládá návrh zákona s neprakticky dlouhým názvem “o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19“. Otázkou je, jestli by nebylo lepší ty řady úprav sjednotit, pročistit a zracionalizovat, aby se občané nemuseli prokousávat spoustou hlušiny, než najdou pomoc.

Zákon se bude aplikovat na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti státních sociálních dávek. Upravuje podmínky nároku na přídavek na dítě a jeho výplatu, podmínky nároku na příspěvek na bydlení a na jeho výplatu a podmínky nároku na zvýšení příspěvku na péči.

Více…

V kategorii Legislativa

Zaslal/a gentleman on 4.3.2021

Petr Ješátko: Názor odborníků na situaci v šumavských lesích

Přinášíme upravený článek P. Ješátka st. o problematickém přístupu k šumavským lesům.

Nemohu se smířit s tím, jak jsou v současné době obnovovány a rozšiřovány smrkové monokultury v nižších polohách, podle současného vedení parku to správné pro zisk! Dřevo je těženo, prodáváno a vzniklé holiny ponechávány přírodním procesům. Česky řečeno je to rabování přírody. Vedení parku Šumava, dosazené před sedmi lety ministrem Brabcem, několik ekologických aktivistů po setkání s panem Babišem a několik profesorů, dnes již jen přihlížejících, zásobují veřejnost v mediích, ke kterým mají díky vládnoucí garnituře přednostní přístup, odbornými nesmysly.

Více…

V kategorii Názory, Šumava

Zaslal/a gentleman on 2.3.2021

Pandemický zákon: Kdo jak hlasoval

Poslanecká sněmovna v pátek odhlasovala  (a Zeman podepsal) Pandemický zákon (zákon „o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19″.

Hlasování podle stran (pro/proti/zdržel se/omluven/nepřihlášen):

 • ANO 63/0/3/11/1
 • ODS 16/0/1/5/1
 • Piráti 19/0/0/2/1
 • SPD 0/15/0/4/0
 • ČSSD 11/0/0/2/1
 • KSČM 1/5/6/3/0
 • KDU-ČSL 7/0/0/3/0
 • TOP09 3/0/0/4/0
 • STAN 4/0/0/2/0
 • nezařazen 0/4/0/1/1

Tedy 124 pro, 24 proti.

Jmenný seznam poslanců a výsledky jejich hlasování najdete zde.

V kategorii Legislativa

Zaslal/a gentleman on 1.3.2021

Vládní návrh – změna zákona o svátcích, významných dnech a dnech pracovního klidu

Vláda zasáhla do stávajícího zákona jediným bodem, a to přidáním svátku Den Čechů v zahraničí, který má připadnout na 4. února., s účinností od 1. července 2021.

V důvodové zprávě se mj. uvádí:

 • Současná právní úprava nepamatuje na významnou část české společnosti – českou diasporu. Návrh zákona nebude mít žádné sociální dopady a nemá žádné dopady ani z hlediska rovnosti mužů a žen.
 •  Jedná se o důležitou symboliku přihlášení se státu k historickému významu, odkazu a celospolečenské úloze české diaspory.
 • 4. únor (1628) je den odchodu J. A. Komenského z vlasti do exilu. Tento památný den představuje pro mnohé symbol vyhnání z vlasti.

Návrh zákona včetně důvodové zprávy najdete zde.

V kategorii Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on 24.2.2021

Vládní návrh – změna zákona o zahraničním obchodu s citlivým materiálem

Vládá návrh zákona předkládá v souvislosti s digitalizací veřejné správy. Citlivým materiálem se míní vojenský materiál, zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání atd.

V důvodové zprávě se uvádí:
Kontrolu zahraničního obchodu dle citovaných právních předpisů, která je nezbytná ze zahraničněpolitických a bezpečnostních důvodů, provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími rezorty, přičemž k tomu využívá informační systém elektronické Licenční správy (dále jen „IS ELIS“).
Předkládaná úprava bude reflektovat novou úpravu týkající se elektronických formulářů žádostí zavedenou výše citovaným ustanovením § 4 odst. 3 zákona č. 12/2020 Sb., a to zavedením možnosti učinit podání prostřednictvím elektronických formulářů.

Celý návrh včetně důdodové zprávy najdete zde.

V kategorii Bezpečnost, Legislativa

Zaslal/a gentleman on 24.2.2021

Vládní návrh – zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

Zákon v návrhu upravuje daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění covid-19 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení.

Kompenzační bonus je mj. určený pro osoby samostatně výdělečně činné v duchu zákona upravujícího důchodové pojištění. Dále pro fyzické osoby, které jsou společníkem společnosti s ručením omezeným, a také osoby, které vykonávaly v rozhodném období práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr a v důsledku toho byla alespoň tři kalendářní měsíce účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně nevykonávaly jinou činnost, v jejímž důsledku by byly účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

Příjemcem kompenzačního bonusu nemůže být osoba, která byla v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

Příjemce kompenzačního bonusu je daňovým subjektem. Podrobnosti o návrhu a jeho znění najdete zde.

V kategorii Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on 20.2.2021

Pandemický zákon – vládní návrh zákona – plný text

Upozorňujeme na zcela zásadní návrh zákona – pandemický zákon. Od pádu komunistického režimu nebyl podniknut větší útok na demokracii a svobodu.

Celý text vládního návrhu zákona si můžete přečíst zde:

Vládní návrh Zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19

V důvodové zprávě vláda uvádí:

“Za současné epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 se nicméně ukazuje, že zákon o ochraně veřejného zdraví nenabízí v rámci tam vymezených mimořádných opatření dostatečnou škálu nástrojů pro její zvládání.”

“Při ohrožení veřejného zdraví, tedy stavu, při kterém jsou obyvatelstvo
nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou míru a představuje významné riziko poškození zdraví, jsou orgány ochrany veřejného zdraví oprávněny použít mimořádných opatření zakotvených v této legislativní normě za účelem zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění.”

a dále:

“Smyslem navrhovaného zákona tak je upravit zákonné mantinely pro vydávání opatření, která by měla za účelem zamezení dalšího šíření onemocnění COVID-19 omezovat některé činnosti či poskytování služeb, které jsou z pohledu epidemiologického rizikovými, případně naopak nařídit nějakou činnost, která by bránila šíření tohoto onemocnění, a to v rozsahu, na nějž zákon o ochraně veřejného zdraví dosud nepamatuje.
Postup podle zákona o ochraně veřejného zdraví však tímto zákonem není vyloučen, to znamená, že mimořádná opatření budou nadále vydávána i podle zákona o ochraně veřejného zdraví, a to podle toho, co bude třeba mimořádným opatřením regulovat.”

“Pro zajištění větší transparentnosti a jisté garance přiměřenosti regulace se navrhuje zakotvit režim, kdy by opatření vydávaná podle tohoto zákona podléhala předchozímu schválení vládou. Současně se navrhuje zahrnout pod tento režim i mimořádná opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví vydávaná s celostátní působností za stejným účelem.”

Sankce – citace z návrhu zákona

“Jelikož je třeba pro zamezení šíření či vzniku epidemie třeba dodržovat vydaná mimořádná opatření, je nutné zajistit jejich vynutitelnost. Osoby, které nesplní některou z povinností, které jim jsou uloženy mimořádnými opatřeními podle tohoto zákona, bude možné sankcionovat formou pokuty, a to až do výše 3 milionů korun.” (citaci z návrhu zákona vytučnil autor článku)

“V případě opakovaného páchání přestupkových jednání (po nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku) se zakotvuje zostřený sankční mechanismus, a to v pokutě až do výše 4 milionů korun, jelikož je třeba odrazovat od opakovaných protiprávních jednání subjekty, které by tak hodlaly činit. Zakotvena je nově i otázka evidence přestupků, kdy přestupky spáchané podle § 8 odst. 2 písm. a) budou nově zapisovány do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.” (citaci z návrhu zákona vytučnil autor článku)

“Návrh dále obsahuje úpravu spočívající v zapojení ČR (konkrétně aplikace eRouška) do systému EFGS, kde je nutné v rámci zapojení do systému zajistit správu a předávání dat z této aplikace, a to dat specifikovaných v čl. 1 bodu 5 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2020/1023 ze dne 15. července 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU)
2019/1765, pokud jde o přeshraniční výměnu údajů mezi vnitrostátními mobilními aplikacemi pro vysledování kontaktů a varování s ohledem na boj proti pandemii COVID-19.” (citaci z návrhu zákona vytučnil autor článku)

“Dále se zakládá možnost krajským hygienickým stanicím, potažmo Ministerstvu zdravotnictví, v případě potřeby přenést na jiný subjekt výkon činností prováděných v rámci epidemiologického šetření, které spočívají ve zjišťování informací důležitých pro epidemiologické šetření. Důvodem této úpravy jsou zkušenosti z průběhu stávající epidemie, kdy se ukazuje, že činnosti jako tzv. trasování nejsou zvládnutelné při standardní personální kapacitě hygienické služby.”

“Změnou zákona o státních hmotných rezervách se v souvislosti s vyhlašovanými opatřeními stanovuje právní rámec pro možnost poskytování pohotovostních zásob ze zásob Státních hmotných rezerv pro potřeby zajištění efektivity mimořádných opatření
ke zvládání epidemie onemocnění COVID-19.”
(citaci z návrhu zákona vytučnil autor článku)

K testování na školách vláda v důvodové zprávě píše:

“Postupné zavedení plošného a pravidelného screeningu na přítomnost viru COVID-19 pomocí kombinace neinvazivních Ag testů a PCR konfirmace v souladu s dlouhodobě deklarovanou prioritizací jednotlivých skupin žáků a studentů je významným předpokladem obnovení prezenční školní docházky v připravených režimových opatřeních i v současné nepříznivé epidemické situaci. Pravidelné testování by mělo doplnit další modely zpřísněných režimových opatření na školách, a přispět tak k bezpečnějšímu a stabilnímu prezenčnímu vzdělávání ve školách.”

Dále čtěte plný text návrhu zákona, včetně důvodové zprávy zde.

Širší kontext

Odmítavé stanovisko Advokátní komory k návrhu Pandemického zákona

Rozhlas: Pandemický zákon není projednán s právníky a obsahuje gramatické chyby, zlobí se senátor Horník

Pandemický zákon dá ministerstvu zdravotnictví nové pravomoci. Mohlo by regulovat služby i MHD

Novinky: Vláda schválila pandemický zákon
Vláda přišla s nástrojem, jak zavírat obchody i bez nouzového stavu

Komiks Pansexuální zákon

V kategorii Legislativa, Zdravotnictví

Zaslal/a gentleman on 19.2.2021

Novela krizového zákona – co přináší vládní návrh?

Stávající znění zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (známého jako krizový zákon) nezohledňuje všechny aspekty v oblasti správního trestání za porušení krizových opatření. Jedná se zejména o opakované nedodržování uložených povinností a omezení plynoucích primárně z krizových opatření vlády. Problematické je zejména to, že správní orgán při rozhodování o sankci nemá možnost zjistit, zda se daná osoba nedopouští přestupku na úseku krizového řízení opakovaně a přizpůsobit tomu rozhodování o výši uložené sankce.

Více…

V kategorii Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on 17.2.2021

Mimořádný příspěvek pro zaměstnance při nařízené karanténě – vládní návrh

Podle stávající právní úpravy náleží zaměstnancům v prvních 14 kalendářních dnech nařízené karantény náhrada mzdy, platu, případně odměny z dohody, pokud splňují podmínky stanovené zákonem o nemocenském pojištění pro dávku nemocenského pojištění. Náhrada činí 60 % redukovaného průměrného výdělku za pracovní dny a placené svátky. Od 15. kalendářního dne karantény pobírají dávku nemocenského pojištění.

Více…

V kategorii Legislativa

Zaslal/a gentleman on 16.2.2021

Omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Vládní návrh zákon zapracovává příslušné předpisy EU a upravuje řadu pravidel. Ta se týkají předcházení vzniku odpadu z vybraných plastových výrobků a definují práva a povinnosti výrobců při uvedení vybraných plastových výrobků na trh, nakládání s odpadem a působnost správních orgánů. Přitom je vedlejší, jde-li o samostatné výrobky nebo o součást/ příslušenství jiných výrobků.

Týká se to zejména výrobků pro jednorázové použití, lovných zařízení s plastovými komponentami a plasty rozložitelné pomocí oxidace. Typicky jde o vatové tyčinky, příbory, vlhčené ubrousky, tabákové výrobky s filtry, nádoby na potraviny, nápojové kelímky apod.

Podrobnosti k návrhu najdete zde.

V kategorii Legislativa, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 15.2.2021

Změna zákona o ochraně oznamovatelů – vládní návrh

Právní řád ČR nespecifikuje problematiku ochrany oznamovatelů, pokud to zrovna nejsou státní zaměstnanci. Řeší to spíše nepřímo desítky zákonů ve znění pozdějších předpisů. Speciální ochrana oznamovatelů v pracovním či služebním poměru však není výslovně stanovena, platí pouze obecná povinnost rovného zacházení a dodržení taxativně uvedených podmínek. Pro ty oznamovatele, kteří nejsou ve služebním/pracovním poměru, platí pouze obecná ochrana daná definicí oznamovatele.

Více…

V kategorii Bezpečnost, Legislativa

Zaslal/a gentleman on 12.2.2021

Technická poznámka

V několika minulých týdnech zlobilo počitadlo přístupů na články, někdy počítalo, někdy nepočítalo. Jde zejména o jednociferné údaje. Věříme, že i nadále dáváte přednost kvalitě a aktuálnosti obsahu před orientačním údajem s výpovědní hodnotou R.

V kategorii Nezařazené

Zaslal/a gentleman on 10.2.2021

Ohlédnutí za rezervačním očkovacím systémem proti covidu-19

O problémech s rezervačním systémem pro očkování proti covidu-19 se toho už napsalo mnoho, převážně jednotně „kriticky“, ovšem s nevynalézavostí novinářům vlastní. Míchala se jablka s hruškami, následek z příčinu. Občanský monitoring se k tématu už jednou vrátil věcným pohledem odborníků, dnes se podíváme na několik zdrojů faktů, která staví celou záležitost do poněkud jiného světla. Nečekejte žádnou senzaci, ale pokud vás to zajímá, je to právě pro vás.

Základní otázkou, na niž jsme nenašli odpověď, je, proč se vyvíjel nový/další rezervační systém, když jich jen u nás jsou stovky – od hotelových přes vstupenkové až po (i) zdravotnické? Rezervovat termín na očkování se – znalci prominou – neliší od rezervování si štěňat od chovatele nebo jakékoli jiné. Klienta systém identifikuje, ověří, prozkoumá jeho požadavky a reaguje. Liší se jen míra zabezpečení a věrohodnosti jednotlivých kroků.

V prvním odkazu najdete základní článek o systému Reservatic, včetně procesu, jak firma zakázku získala. V druhém je hodnocení funkce a funkčnosti systému. Třetí odkaz nabízí méně známý odkaz pro registraci.

V kategorii Infrastruktura, IT, Převzato, Zdravotnictví

Zaslal/a gentleman on 10.2.2021

Náprava s nevkusem v reakcích

Několik poznámek k rozhodnutí ÚS, týkající se neústavnosti některých pasáží volebního zákona. Předesílám, že se zrušením přepočítávání a limitů pro koalice souhlasím. Pokud jde o samotné přepočítávání, na světě je nespočet systémů, ale žádný není spravedlivý ke všem. Snaha o jednu nápravu vede k jiné křivdě, podobně jako pozitivní diskriminace.
Za vrchovatě nevkusné považuju náznaky a v případě Babiše a Benešové (a dalších) i přímá obvinění z kšeftu: Rychetský měl zmanipulovat nález ÚS, aby získal podporu pro svou kandidaturu na prezidenta. Ten člověk musí někomu strašně ležet v žaludku a tomu někomu se hrozně zajídá představa, že by se prezidentem stal.
I Kalousek ztratil glanc a zapškle „připomněl“, že Rychetský do ústavy onen neústavní princip nerovnosti hlasů zavedl. Všichni dělají, jako kdyby rozdělení na kraje různé velikosti bylo zámyslem nějakého jedince. Je nabíledni, že když jeden kraj je poloviční co do voličů než druhý, tak při stejném výsledku voleb holt „stačí“ na mandát polovina hlasů než v tom větším. Prostší aritmetika už existovat nemůže! Chtěli mít potentáti víc krajů, tedy více postů hejtmanů, radnic a náměstků všeho druhu? Tak to mají. To by žádný Rychetský nezmohl a žádný d´Hondt přepočítáváním nenapravil.

Fakta jsou jasná: Zákon s neústavními prvky (včetně přepočítávání) tehdy (2002) schválilo 52 senátorů (osm proti). V parlamentu byli proti pouze komunisté, takže řeči o spiknutí ODS a ČSSD jsou jen pusté kecy sklerotiků! Pro Rychetský i lidovečtí poslanci Kalousek, Kasal i Pithart. Podepsal bez výhrad prezident Havel.

Na závěr malá spekulace: kdyby prezident nevyhlásil volby „neočekávaně“ (leč právně v pořádku, neporušil jediný zákon a za těch pár let, co jsme svobodní, se o žádné zvyklosti nedá mluvit) dřív, měli bychom teď problémů několik:

 • požadavek na jejich odložení, protože se „to nestihne“,
 • v případě jejich nynějšího vyhlášení podezření, že je vyhlašuje účelově (viz předchozí bod),
 • v případě jejich odložení nařčení z účelové manipulace.

Takto se musí poslanci shodnout na přepočítávacím algoritmu a mají na to dokonce víc času než do voleb, protože pořádání voleb napadnuto není a přepočítání se dělá stejně až PO volbách.

A tady je moje paranoická otázka: nebyl náhodou na tom Zeman s ÚS domluvený? „Předčasným” vyhlášením de facto zabránil zmíněnému chaosu.

V kategorii Legislativa, Názory, Společnost

Zaslal/a gentleman on 9.2.2021

Dávky pro pořízení auta lidem se specifickým zdravotním postižením mentální povahy

Cílem novely zákona je umožnit nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla osobám se závažným funkčním dopadem poruch autistického spektra, aniž je u nich přítomno mentální postižení určité hloubky. Dále usnadnit získání příspěvku na zvláštní pomůcku bez ohledu na to, v jaké době vzniklo mentální postižení, tj. nejen osobám s mentální retardací, ale i demencí. A konečně zefektivnit proces řízení při získání příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla. Tento cíl mimo jiné naplňuje vládní závazek „Podnět k řešení situace osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin“.

Více…

V kategorii Legislativa, Společnost

Zaslal/a gentleman on 5.2.2021

„Dnes si prosvištíme některá slovíčka z poslanecké praxe: acidifikace a eutrofizace“

Nedosti na tom, co nás sužuje už skoro rok a co naši chrabří poslanci v ukázkové spolupráci s vládou musí řešit. V těchto dnech poslanecká sněmovna odsouhlasila ratifikaci „změny přílohy VII Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu (Göteborský protokol, GP), přijaté v Ženevě dne 13. prosince 2019“. Česká republika je smluvní stranou od 1. ledna 1993. Podívejme se na to, co se za kryptickým titulkem skrývá.

Více…

V kategorii Legislativa, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 4.2.2021

Petr Ješátko: Co se mi honí hlavou? Počínání ministra Brabce

Jak dlouho bude několik hochů dosazených ministrem Brabcem oblbovat společnost bláboly o „divočině“ a rozšiřovat holiny s vytěženým a prodaným dřívím a vykládat, že smrkové monokultury na většině území parku jsou to pravé. Podívejte se na fakta o přírodních stanovištích, jak se mění a s klimatickými změnami ubývá čistě smrkového lesního vegetačního stupně.

Stav před vznikem parku, tedy r. 1991.

Více než 20 let stará prognóza prof. Bučka z Mendelovy univerzity Brno.

V současné době odborníci na lesní ekosystémy dokládají vývoj lesních vegetačních stupňů a ubývání lesního smrkového stupně, včetně Šumavy; a další prognózu a další ubývání lesů – tedy zhoršování podmínek.

Také závěr Velkoplošné inventarizace lesů, zpracovaný odborníky na lesní ekosystémy, hodnotí stav lesů v nižších polohách na Šumavě, tedy většině území, jako kritický.

Pokud tedy v r. 1991 pouze 19 % lesního vegetačního stupně smrkového, tak to, co se dnes děje za vlády Brabce na Šumavě, je opravdu kritické.

Velkoplošnou inventarizaci naleznete zde.

V kategorii Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 2.2.2021

Co nás čeká s přijetím panevropského osobního penzijního produktu

Záležitost není nová. Dne 25. 7. 2019 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení o Panevropském osobním penzijním produktu (PEPP). Cílem nařízení je ustavit rámce pro bezpečnější, efektivnější a transparentní trh dobrovolných penzijních úspor spravovaných v celoevropském měřítku.
Nařízení má také pomoci řešit demografickou krizi, doplnit stávající penzijní produkty a podpořit nákladovou efektivitu osobních penzijních produktů tím, že poskytne vhodné možnosti pro dlouhodobé investice osobních penzí tak, aby účastníci měli prospěch z bezpečného osobního penzijního produktu a zároveň si mohli vybrat z různých typů poskytovatelů PEPP.

Více…

V kategorii Legislativa

Zaslal/a gentleman on 2.2.2021

Odhad daleké budoucnosti

V poslední době se sešlo několik situací, kdy nám vláda předestírá termíny toho či onoho v budoucnosti značně vzdáleného, a aktivisté to rozporují a žádají jiné. Namátkou zmíním evergreen jaderná úložiště, nově dostavbu Dukovan či ukončení uhelné energetiky. Vzduchem lítají čísla a spory se vedou o jednotky let, až člověka napadá: Jak vědí, že tři roky je málo a pět stačí? Jak se to přijde na to, že v roce 2043 ano, ale 2038 ne (popř. naopak)?

Zajisté i vás napadlo, jak se stanovují termíny, kdy se má něco dobudovat nebo přestat těžit, nebo jaké má mít jisté konání parametry. Co jsme v EU, máme potvrzené, že jde o specifikum dané úřednímu šimlovi, který má rád jistým způsobem hezká čísla, zejména ta dobře pamatovatelná. Jak jsem osobně zjistil a ověřil, principy metodiky úřednictvo tají (tajení informací je základní princip úředníkova bytí: jen ten, kdo má informace, které jiní nemají, si své místo udrží).

Více…

V kategorii Energetika, Názory, Společnost

Zaslal/a gentleman on 1.2.2021

V tom případě bratr nepřijel

Citací ze známé cimrmanovské pohádky uvádíme situaci, jak ji Občanský monitoring ve středu monitoroval. Jde o zmatení jazyků ohledně přerušení očkování proti covidu-19. Ministr Blatný nepřímo potvrdil, že není tím pravým člověkem na místě, protože ani v tomto případě se neohradil dostatečně proti dezinterpretaci sdělení MZ.

Mluvčí MZ Barbora Peterová se sice vyjádřila tak, že by jí ani Pythie Delfská nerozuměla, ale to není důvodem k tomu, co se rozpoutalo: „Přerušení očkování první dávkou a pozastavení rezervací na očkování první dávkou doporučuje ministerstvo zdravotnictví utlumit po dobu následujících 14 dnů.“ To je sice nejasně, ale jednoznačně výzva k nepřerušování!

Podívejme se na několik interpretací:
Lidovky.cz: “Ministerstvo zdravotnictví při jednání se zástupci krajů doporučilo, aby bylo kvůli výpadkům dodávky vakcíny na dva týdny přerušeno podávání první dávky a pozastaveny rezervace k očkování, sdělila mluvčí ministerstva.”
Novinky.cz: “Ministerstvo zdravotnictví doporučilo přerušit očkování 1. dávkou vakcín. Měly by podle něj být rovněž zastaveny rezervace termínů na očkování, uvedla ve středu mluvčí resortu.”
Deník N: “O doporučeném pozastavení očkování první dávkou kvůli nedostatku vakcín dnes ČTK informovala mluvčí ministerstva zdravotnictví.”

Převzali to všichni Četkou počínaje a ČT24 konče.

V kategorii Média, Názory, Zábava

Zaslal/a gentleman on 28.1.2021

Postoj poslanců k financování některých úseků dálnice D4 státem

Zatím se jedná o návrh usnesení k finančním závazkům státu uvedených v koncesionářské smlouvě na „Projektování, výstavbu, financování, provozování a údržbu dálnice D4 v úseku Háje-Mirotice a provozování a údržbu existujících přiléhajících úseků Skalka-Háje a Mirotice-Krašovice, projekt PPP D4“. Sněmovna souhlasí se specifikovanými finančními závazky v nominální výši téměř 19 miliard korun a necelých 450 milionů eur.

Podrobnosti najdete v předkládací zprávě a v materiálu o finančních závazcích z koncesionářské smlouvy vyplývající.

V kategorii Infrastruktura, Legislativa

Zaslal/a gentleman on 27.1.2021

Co je za masivním propouštěním zaměstnanců České pošty?

Podle informací v médiích se vedení České pošty chystá propustit na jaře 1500 zaměstnanců s tím, že je nezbytná restrukturalizace společnosti. Oznámení vyvolalo negativní reakce, předseda vlády považuje za nepřijatelné, aby státní podnik propouštěl. Tiskový odbor České pošty masivní propouštění popřel. Jistě lze diskutovat o tom, kdy je propuštění masivní (podnik zaměstnává skoro 31 tisíc lidí, procentuálně jde o pět procent), ale nekvalita služeb České pošty je už příslovečná, odcházejí od ní i zásilkové domy a weby. Oznámené snížení platů vedení je ve smyslu nápravy spíše úsměvné.

Více…

V kategorii Infrastruktura, Legislativa

Zaslal/a gentleman on 26.1.2021

Nad mostem se blýská na časy, nikoli však proto, že je železný

Železniční most přes Vltavu v Praze měl na kahánku. Tak dlouho se o něj – coby památku – nikdo nestaral, až se dostal do téměř nepoužitelného stavu. Téměř znamená, že se po něm sice nadále jezdí, ale je to na pováženou. Je to důležitá vlaková spojka mezi Hlavním nádražím a nádražím Praha-Smíchov, tedy směr na Plzeň.

Nikdy neměl jméno, psal se původně „železniční“, podobně jako jiné mosty, ale zvítězil nad jazykovými úředníky a vydobyl si psaní s Ž! Také se mu říká Vyšehradský, ale příliš se to neujalo, ačkoli vede kolem Vyšehradu a Horymír by před lety nepochybně místo nejistého skákání ze skály most použil (je i pro pěší).

Více…

V kategorii Památky, Praha

Zaslal/a gentleman on 25.1.2021

Návrh změny kompenzačního bonusu v souvislosti s omezením podnikatelské činnosti kvůli covidu-19

Poslanecké sněmovně PČR v tyto dny projednává vládní návrh týkající se úpravy kompenzačního bonusu. Rozpočtový výbor Parlamentu doporučil vyslovit s návrhem ve znění přijatých pozměňovacích návrhů souhlas. Kompenzační bonus je spravován jako daňový odpočet podle daňového řádu. Poskytnutí kompenzačního bonusu nemá charakter nedovolené veřejné podpory.

Více…

V kategorii Ekonomika, Legislativa

Zaslal/a gentleman on 21.1.2021

Nejasnosti kolem cesty poradce prezidenta republiky M. Nejedlého do Moskvy

Poslanec Jan Lipavský (Piráti) v této záležitosti interpeloval premiéra Babiše. Uvedl, že se dočetl v novinách „o plánované cestě tzv. ekonomického poradce prezidenta republiky, Martina Nejedlého, doMoskvy. Soukromá osoba, Martin Nejedlý, plánuje podniknout cestu s diplomatickým pasem České republiky a na náklady Kanceláře prezidenta republiky, tedy za peníze českých daňových poplatníků, si dokonce chce pronajmout soukromé letadlo“.

Více…

V kategorii Legislativa

Zaslal/a gentleman on 19.1.2021

Jak udělat rezervační systém, který hned první den nespadne?

O nepovedeném registračním systému pro očkování už bylo napsáno dost, bohužel většinou rádoby kriticky.

Odborných článků k registračnímu systému je jako šafránu. Převzali jsme článek Zajímá vás, jak udělat rezervační systém, který v první den nespadne?. Autorem je T. Herceg, článek vyšel na LinkedInu 16. ledna 2021. Doporučujeme ke čtení i diskusi pod článkem, je neméně zajímavá.

V kategorii IT, Společnost

Zaslal/a gentleman on 19.1.2021

Otázky geopolitické bezpečnosti nového zdroje elektřiny

Interpelující poslanec Jan Lipavský (Piráti) se ohledně připravovaného zdroje na nízkouhlíkovou výrobu elektřiny na jaderné bázi ptá vicepremiéra a dvojnásobného ministra Karla Havlíčka, kdy sdělí „společnostem ČEZ, a.s. a Elektrárně Dukovany II, že nemají zvát do výběrového řízení pro výstavbu nového jaderného zdroje společnosti z Ruské federace a Čínské lidové republiky“. Podle něj je to proti bezpečnostním zájmům ČR.

Více…

V kategorii Energetika, Legislativa

Zaslal/a gentleman on 18.1.2021

Strategie Evropské unie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020-2025

V polovině listopadu loňského roku zaslala EK prostřednictvím své ředitelky Martine Deprezové dokument „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů“, které se zabývá strategií pro rovnost osob lesbických, gayů, bisexuálních, trans, nebinárních, intersexuálních a queer (označení LGBTIQ). Aktivitu v této oblasti zahájila EK v roce 2015. Na vnitrostátní úrovni uznalo páry stejného pohlaví 21 členských států (včetně ČR), z toho čtyři členské státy zavedly postupy uznávání pohlaví bez lékařských požadavků (Dánsko, Irsko, Lucembursko, Malta).
Pro přesnost a přehled uvádíme klasifikaci osob, o které se jedná:

 • jsou přitahovány osobami stejného pohlaví, jako jsou ony samy (lesbické, homosexuální), nebo jakýmkoli pohlavím (bisexuální),
 • jejich genderová identita nebo genderový projev se liší od pohlaví, jež jim bylo při narození určeno (trans, nebinární),
 • narodily se s pohlavními znaky, které neodpovídají typické definici muže nebo ženy (intersexuální),
 • jejich identita nezapadá do binární klasifikace sexuality a/nebo pohlaví (queer).

Více…

V kategorii Společnost

Zaslal/a gentleman on 15.1.2021

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu

Cílem návrhu je přizpůsobit český právní řád evropským právním předpisům, které souvisejí s projektem, jehož cílem je integrovat kapitálové trhy členských států EU. Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty, zejména rozpočty obcí a krajů. Úprava neimplikuje povinnosti ani opatření, jejichž zajištění by vyžadovalo vynaložení finančních prostředků.

Více…

V kategorii Legislativa

Zaslal/a gentleman on 13.1.2021

Co dělá ministerstvo dopravy se zabezpečením železničních přejezdů?

Společnost je sice v současnosti zmítána covidovými přejezdy pacientů mezi nemocnicemi, leč v poslední době se opět stalo několik nehod na přejezdech železničních. Ten poslední byl ve Zlíně, více než půl století od ranní nehody na stejném místě, kdy na nechráněný přejezd vjel před šestou ranní narvaný trolejbus vezoucí dělníky do tehdejšího Svitu. Vlak hrnul trolejbus před sebou desítky metrů a smetl zděnou čekárnu, jak jinak, plnou lidí. Přejezd je dodnes nechráněný, opatřený signalizací. Závory by značně paralyzovaly frekventovaný provoz. Nehody se tam dějí rok co rok…

Více…

V kategorii Legislativa

Zaslal/a gentleman on 13.1.2021

Úprava přídavků na dítě kvůli epidemii covid-19

Parlament by měl v lednu projednat a v prvním čtení schválit návrh zákona o úpravě přídavků na dítě, který by měl vstoupit v platnost od 1. dubna tohoto roku. Příslušné částky se zvyšují o 18 % (nejvyšší) až o 26 % (nejnižší). Návrh reaguje na epidemii covid-19 a omezení s ní související (omezování pracovních aktivit, výdaje související se zavřením či omezením fungování škol, zvyšováním cen potravin apod.). Tato dnes jediná dlouhodobá sociální dávka pro rodiny s dětmi ztratila svou hodnotu i rodinný atribut.        

Podle průzkumu přišly dvě pětiny domácností o příjem: o jeden příjem přišlo 9 % domácností, o část 26 %, o všechny 4 %. Nedostačující finanční rezervu uvádí 24 % dotázaných. Nadpoloviční většina domácností musela redukovat rodinný rozpočet, nejčastěji omezit běžnou spotřebu (38 %) a odklad větších nákupů (32 %). Zvýšení hranice rozhodného příjmu pro nárok na přídavek na 3,40násobek částky životního minima rodiny zajistí podporu pro 20 % nezaopatřených dětí a týká se prakticky jen rodin s pracovními příjmy.

Celý text návrhu včetně důvodové zprávy najdete zde.

V kategorii Legislativa

Zaslal/a gentleman on 10.1.2021

Připravuje se novela zákona o kybernetické bezpečnosti

Návrh novely zákona o kybernetické bezpečnosti a změně souvisejících zákonů (č. 181/2014 Sb.) má za cíl připravit český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU ohledně kybernetické bezpečnosti a upřesnit kompetence týkající se vyhledávání zranitelnosti ve veřejném prostoru, a to prostředky, které jsou přístupné jakémukoli uživateli internetu.

Důvodem změny je mimo jiné zrušení evropského zákona 526/2013 známého jako akt o kybernetické bezpečnosti. V platné úpravě totiž není určen vnitrostátní orgán pro certifikace kybernetické bezpečnosti na území ČR a chybí pravidla pro sankce za porušení aktu. Dalším důvodem je absence definice kompetence orgánu státu k vyhledávání zranitelnosti; tato kompetence se ze zákona o kybernetické bezpečnosti pouze nepřímo dovozuje.

Více…

V kategorii Legislativa

Zaslal/a gentleman on 8.1.2021

Nová podoba sociální podpory v souvislosti s nouzovým stavem

Nouzový stav přináší řadu problémů a vláda hodlá ve zkráceném jednání projednat svůj návrh na vyplácení některých dávek a příspěvků. Lze předpokládat, že tisícům až desetitisícům rodičů přijde výplata ošetřovného v jiném měsíci, než by byla vyplacena mzda, případně nastane souběh výplaty ošetřovného za dva měsíce či ošetřovného se mzdou. To může mít dva nepříznivé důsledky pro nárok nebo výši přídavku na dítě, případně dalších příjmově testovaných dávek.

Více…

V kategorii Legislativa

Zaslal/a gentleman on 6.1.2021

Vláda připravuje zákon o podpoře nízkoemisních vozidel

Emise, jak finanční, tak ekologické, budí trvalý zájem. Unie v tomto ohledu podniká řadu kroků, z nichž zdaleka ne všechny budí optimismus. Podívali jsme se na návrh blíže. Celým jménem Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících opatřený návrh logicky vychází z daného předpisu EU. Upravuje minimální podíl nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek podle příslušného zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. Týká se všech dotčených smluv uzavřených do konce roku 2030.

Více…

V kategorii Legislativa

Zaslal/a gentleman on 5.1.2021

Interpelace ohledně splavnění Odry na polské straně

Poslance J. Jandu (ODS) zneklidňují některé projekty, které Polsko na svém území v lokalitě Odry provádí nebo chystá. Dokončena je stavba suchého poldru, který se má během pěti let změnit v přehradu a umožnit splavnění od českých hranic (a snad už od Ostravy). Zmiňují se i návaznosti na kanál Dunaj-Odra, případně s napojením na Labe; první projekt česká vláda v říjnu odsouhlasila.
Podívali jsme se, co poslance Jandu pálí.

Více…

V kategorii Legislativa

Zaslal/a gentleman on 30.12.2020

Pravda o vakcíně proti covid-19 – aktualizace 29. 12.

Existuje takový zajímavý mediální jev: zprávy o nějaké události jsou tím méně kvalitní, čím víc se událost blíží. Ukážeme si to na případu vakcíny proti koronaviru, potažmo nemoci covid-19, jím vyvolané. Už několik se na nás valí ze zpravodajských zdrojů formulace typu „ČR přikročila k očkování proti covidu“, „k dispozici je 10 tisíc dávek“, „další objednané přijdou v únoru“ atd.. Je to taková divná pravda. Dílčí. Skutečnost je taková, že jako člen EU jsme v režimu jí přijatém a aplikovaném.

Více…

V kategorii Zdravotnictví

Zaslal/a gentleman on 28.12.2020

Návrh zákona o distribuci léčivých přípravků pro očkování proti covid-19

Poslanecká sněmovna se chystá projednat výše uvedený vládní návrh, který se týká relevantních přípravků obsahujících očkovací látku. Řeší také náhradu újmy způsobené očkovaným osobám těmito přípravky. Třetí částí návrhu zákona je změna zákona o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997) plus doplnění některých souvisejících zákonů. Výbor pro zdravotnictví doporučil návrh schválit. Více…

V kategorii Legislativa

Zaslal/a gentleman on 22.12.2020

Kulhající spravedlnost

Jak vyplývá z článku převzatého z iDnes, není vyšetřování úniku jedovatých látek do Bečvy na podzim tohoto roku z hlediska liknavého postupu úřadů nic nenormálního. Označení liknavost je na místě, ne snad že by “orgány” nekonaly, ale konají tak, že se to prakticky nepozná. Policie už přestupníka, který vypuštěl kaly z čističky, stíhá. UŽ! Jak dlouho se potáhne soud a kdy viník uvede krajinu do pořádku, se můžeme jen dohadovat. Více…

V kategorii Převzato, Životní prostředí

Zaslal/a gentleman on 18.12.2020

Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2021

Poslanecká sněmovna se chystá projednat vládní návrh rozpočtu SZIP pro příští rok. Zemědělský výbor ho doporučil schválit. Návrh vychází z přidělených dotací z kapitoly ministerstva zemědělství ve výši cca 40 milionů korun (z toho státní rozpočet dodá 11 milionů). Byl sestaven v souladu s příslušnými nařízeními EK a respektuje podmínky pro realizaci společné zemědělské politiky v České republice. Celý text návrhu najdete zde.

Vybírám z dokumentu tabulku s přehledem rozpočtu, která nás zaujala: Přehled – zdroje

 

 

 

 

 

 

V kategorii Legislativa

Zaslal/a gentleman on 15.12.2020

Čunek a nová nemocnice pořád aktuální

O záměru již exhejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka postavit pomníček sobě už bylo napsáno hodně a vyznat se v tom není jednoduché. Čunek je totiž politický matador a lišák, který nechává své odpůrce štěkat a jako karavana jde dál. Nesedí s rukama v klíně, nečeká  na vývoj situace. Je to první ukázka praktického použití jinak nesmyslného slova “proaktivní”. Česká justice historii těchto vztahů zmapovala, její článek přebíráme.

„Zachránce“ Čunka a jeho kolega. Pohled do zákulisí projektu nové nemocnice ve Zlíně

V kategorii Převzato

Zaslal/a gentleman on 13.12.2020

Vláda připravila novelu zákona o krizovém řízení

Vláda předložila 4. 12. návrh krizového zákona č. 240/2000 a zákona č. 243/2020 o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových a mimořádných opatření. Ve zkráceném řízení (s vynecháním prvního čtení) ve sněmovně projednán 9. 12., schválen a 11. 12. postoupen Senátu. Nabízíme platné znění s vyznačením změn t1111a0.pdf (psp.cz). Více…

V kategorii Legislativa

Zaslal/a gentleman on 13.12.2020

Oblíbená opoziční rétorika

Budiž slyšena i druhá strana, praví klasické právní ponaučení (teď mě nenapadá správný termín, vysvětlím někdy, proč, protože to bude patrně častěji). Je obecným zvykem navážet se do vlády a tvrdím, aniž bych měl po ruce jakýkoli průzkum, že to je celosvětová vlastnost. Podobně jako lhaní, loupení, vraždění, lhaní, podvádění a jiné lidské atributy. Do vlády se naváží opozice a vláda se naváží do ní. Myšleno samozřejmě, že vládou i opozicí myslím především poslance. Více…

V kategorii komentáře

Zaslal/a gentleman on 11.12.2020

Občanský monitoring – jeho přítomnost a budoucnost

 

 

 

V poslední době je OM poněkud zanedbáván. Nikoli úmyslně, ale v důsledku celkové apatie a únavy z nemoci covid-19 na straně jedné a z nepovedené medializace epidemie na straně druhé. Přece jen už je to 10 měsíců, co jsme zahlceni údaji, nikoli však vždy fakty, kdy statistiku covidu snídáme, obědváme a večeříme, často proti své vůli.

Více…

V kategorii Stručně

Zaslal/a gentleman on 10.12.2020

Petr Ješátko: Les není fabrika na dříví

Přetiskuji článek Petra Ješátka.

 

 

 

 

 

 

Více…

V kategorii Šumava

Zaslal/a Vitezslav Praks on 12.11.2020

Petr Ješátko: Zásady péče o Šumavu – úplně bez zásad?

Přetiskuji článek Petra Ješátka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Ješátko je bývalý vrchní lesní inspektor Národního parku Šumava, nyní v důchodu.

Více…

V kategorii Šumava

Zaslal/a Vitezslav Praks on 1.11.2020

Arch. Jiří Gebert: K novele stavebního zákona předkládané Hospodářskou komorou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přetiskuji článek pana architekta Geberta k novele stavebního zákona, předkládané Hospodářskou komorou.

 

Více…

V kategorii Kultura, Legislativa, Názory

Zaslal/a Vitezslav Praks on 6.9.2020

Petr Ješátko: Národní park Šumava v rukou ministra Brabce po šesti letech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přetiskuji článek Petra Ješátka. Petr Ješátko je bývalý vrchní lesní inspektor Národního parku Šumava, nyní v důchodu.

Více…

V kategorii Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 3.3.2020

Petice Dýchám v Ostravě – Ne rozšíření spalovny Nebezpečných odpadů v Ostravě

 

 

 

 

Upozorňuji na (elektronickou) petici Dýchám v Ostravě: Ne rozšíření spalovny v Ostravě.

Podepsal jsem, podepište také, jestli můžete.

V kategorii Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 10.2.2020

Petřínská kauza: Tipy na transparenty – Nebuď magor, buď Magoš! Nestavěj ve Velké strahovské zahradě na Petříně! A nekácej zbytečně!

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentuji nápady na transparenty na zítřejší 6.11. demonstraci. Máte též nějaký nápad? Pošlete nám jej (info @ obcanskymonitoring.cz)

 

Více…

V kategorii Protest, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 5.11.2019

Petřínská kauza: Otevřený dopis primátorovi Prahy MUDr. Zdeňkovi Hřibovi

 

 

 

 

 

 

 

Přetiskuji otevřený dopis primátorovi Prahy MUDr. Zdeňkovi Hřibovi.

Více…

V kategorii Památky, Pozvánky, Praha

Zaslal/a Vitezslav Praks on 4.11.2019

Petřínská kauza: Fotodokumentace probíhajících stavebních prací ze soboty 1.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňuji fotodokumentaci probíhající stavby ve Velké strahovské zahradě na Petříně. Fotografie je ze soboty 2.11.2019 dopoledne.

Více…

V kategorii Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 3.11.2019

Petřínská kauza: Otevřený dopis stavebníkovi – Odboru ochrany životního prostředí MHMP

 

 

 

 

 

 

 

Přetiskuji otevřený dopis stavebníkovi – Odboru ochrany životního prostředí MHMP.

Více…

V kategorii Pozvánky, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 2.11.2019

Petřínská kauza: Přehled již publikovaných článků (rešerše z tisku)

 

 

 

 

 

 

 

Přetiskuji odkazy na již publikované články o Petřínské kauze. (Rešerše z tisku)

Více…

V kategorii Dokumenty, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 30.10.2019

Petřínská kauza: Fotodůkazy, že o stavbu toalet v této kauze vůbec nejde…

 

 

 

 

 

 

 

K petřínské kauze dokladuji, že o hledání vhodného místa pro stavbu veřejných WC vůbec nejde.

Více…

V kategorii Dokumenty, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 23.10.2019

Jak včera hlasovali zastupitelé Prahy 1 v Petřínské kauze?

 

 

 

 

 

 

 

Včera, 22.10. proběhlo jednání zastupitelstva Prahy 1. Jedním z bodů jednání zastupitelstva byla i kauza Petřín. – Zastupitelstvo rozhodovalo, jak dál v této kauze. A rozhodlo se i přes věcné nesrovnalosti, a i přes protesty občanů (petici podepsalo více než 2000 občanů Prahy), v projektu pokračovat.

Více…

V kategorii Dokumenty, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 23.10.2019

Demonstrace: Magistráte! Nestavěj ve Velké strahovské zahradě na Petříně a v městských parcích a chraň městskou zeleň!

 

 

 

 

 

 

 

Odkaz na facebookovou událost protestu

Plakát demonstrace

 

 

Demonstrace se uskuteční 6.11.2019 na Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí, v 6:06 večer před vstupem do budovy MHMP.

 

Adresa

Škodův palác, Jungmannova 35/29, 110 00 Nové Město, Česko, GPS souřadnice: 3CJC+QJ Praha, Česko.

Oznamovatel protestu: Spolek Občanský monitoring, zastoupený ředitelem spolku: Mgr. Vítězslav Praks, PhD., tel. 608666953. info@obcanskymonitoring.cz

 

Protest podporují tyto iniciativy:

Petřín pro život

Petřínská iniciativa

 

Více…

V kategorii Protest, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 19.10.2019

Petřínská kauza: interpelace na pana starostu, radní a zastupitele Prahy 1

 

 

 

 

 

 

 

Přikládám otázky a podněty na pana starostu a zastupitele Prahy 1 ohledně Petřínské kauzy.

Interpelace bude předána Praze 1 na jednání zastupitelstva Prahy 1 v úterý 22.10.2019.

Více…

V kategorii Praha, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 19.10.2019

Petřínská kauza: Interpelace na Magistrát hlavního města Prahy

Publikuji zde text interpelace na Magistrát hlavního města Prahy ve věci záměru stavět v petřínských zahradách.

 

Článek z Reflexu popisující kauzu: Pražští úředníci útočí na Petřín, chtějí ho přestavět a zaplavit turisty. Jak ho mají lidé rádi, je nezajímá

Prezentace navrhované změny na stránkách Prahy 1

Více…

V kategorii Protest, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 17.10.2019

Arch. Švábová: Vyjádření k návrhu objektu WC a zahradnického zázemí ve Strahovské zahradě

 

Přetiskuji příspěvek paní architektky Švábové ke kauze stavby v petřínských zahradách.

Více…

V kategorii Praha, Protest, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 28.9.2019

Nabízíme práci pro právní koncipienty, studenty právních oborů nebo zapálené profesionály

Hledáme pro dlouhodobou spolupráci koncipienta (-ku) nebo studenta právních oborů ochotného a schopného pomoci nám v práci na dlouhodobých kauzách, na kterých často i několik let pracujeme.

Většinou se jedná o památkové a ekologické kauzy. Obvykle v Praze, ale i v dalších městech.

Více…

V kategorii Pozvánky

Zaslal/a Vitezslav Praks on 9.9.2019

Petřínská iniciativa: Záměr stavět v petřínské zahradě je tu zpět : (

 

Přetiskuji výzvu Petřínské iniciativy a Petřín pro život.

O kauze si můžete přečíst v článku paní architektky Švábové: Arch Švábová: Petřín – Připomínky k plánovaným úpravám.

Více…

V kategorii Praha, Protest, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 8.9.2019

Petr Ješátko: Dokument – Přepis kulatého stolu ze dne 31. května 2019 k petici „Za zákon pro zelené lesy Šumavy“

 

Přetiskuji komnetář Petra Ješátka a dokument – Přepis kulatého stolu ze dne 31. května 2019 k petici „Za zákon pro zelené lesy Šumavy“

Více…

V kategorii Dokumenty, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 1.7.2019

Jak (přesně) proběhlo hlasování o (ne)důvěře vládě A.Babiše? Kdo jak hlasoval?

Jak přesně proběhlo hlasování o (ne)důvěře vládě Andreje Babiše?

Takto.

V kategorii Dokumenty, Společnost, Stručně

Zaslal/a Vitezslav Praks on 29.6.2019

Arch Švábová: Petřín – Připomínky k plánovaným úpravám

Přetiskuji stanovisko paní architektky Švábové k plánovaným úpravám na Petříně.

Více…

V kategorii Praha

Zaslal/a Vitezslav Praks on 8.6.2019

Maršmeloun: Memorandum

 

Přetiskuji text memoranda, které jsme včera odevzdali na podatelně Magistrátu Hlavního města Prahy ke kauze Maršmeloun.

Více…

V kategorii Dokumenty, Praha

Zaslal/a Vitezslav Praks on 4.6.2019

Arch. Švábová: Priorita prostoru (kontextu) v urbanismu a architektuře

Přetiskujeme nový článek paní architektky Švábové.

Více…

V kategorii Památky

Zaslal/a Vitezslav Praks on 18.5.2019

Dokument: Odklady zalesnění v Národním parku Šumava

bez komentáře…

 

 

Celý dokument je zde.

 

Petr Ješátko: Šumava či holina?

 

Další články na Občanském monitoringu k tématu Šumava si můžete přečíst zde.

V kategorii Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 8.5.2019

Petr Ješátko: Jak se k šumavskému dřevu dostali…

Přetiskuji glosu Petra Ješátka.

Více…

V kategorii Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 4.5.2019

Petr Ješátko: Národní park Šumava jako důl na dřevo?

Přetiskuji článek Petra Ješátka.

Více…

V kategorii Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 29.4.2019

Petr Ješátko: Zadržení vody v krajině – komentář

Přetiskuji komentář Petra Ješátka

Více…

V kategorii Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 9.3.2019

Audiozáznam z petičního výboru k lesům na Šumavě

Publikuji záznam z jednání petičního výboru – Petice o les.

V kategorii Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 6.3.2019

SVJ u Milosrdných: Dopis primátorovi ve věci stavby “Maršmeloun”

Přetiskuji dopis SVJ u Milosrdných ve věci kauzy Maršmeloun.

Více…

V kategorii Památky, Praha

Zaslal/a Vitezslav Praks on 6.3.2019

prof. Kalina: Město v roce nula

Přetiskujeme článek pana profesora Kaliny.

 

Pavel Kalina je český historik umění a architektury, který se zaměřuje na interdispciplinární výzkum dějin architektury a umění doby gotické, renesanční i barokní. Působí na Fakultě architektury ČVUT.

Více…

V kategorii Kultura, Legislativa, Praha, Převzato, Společnost

Zaslal/a Vitezslav Praks on 9.2.2019

Arch. Švábová: Památková péče o architektonické dědictví v době liberální

 

Přetiskujeme nový článek paní architektky Švábové.

Více…

V kategorii Kultura, Legislativa, Památky

Zaslal/a Vitezslav Praks on 9.2.2019

Rapid re-housing Brno – vyhodnocení

 

Referuji na dokumenty z projektu Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing) v Brně.

Odkaz na dokumenty je zde.

Z materiálů cituji pasáže, které mne zaujaly.

Více…

V kategorii Dokumenty, Společnost

Zaslal/a Vitezslav Praks on 27.12.2018

K projevu papeže Františka Urbi et orbi 2018

 

“Takto nám Boží Syn svým vtělením ukazuje, že spása vede skrze lásku, přívětivost a ohleduplnost k tomuto našemu ubohému člověčenství, které všichni sdílíme v obrovské etnické, jazykové a kulturní rozmanitosti, ale všichni jsme sbratřeni lidstvím!”

Více…

V kategorii Reakce, Společnost, Stručně

Zaslal/a Vitezslav Praks on 26.12.2018

Arch. Švábová: Vyjádření ASORKD k novému projektu bytového domu U Milosrdných, který předkládá V Invest

 

Přetiskujeme nový článek paní architektky Švábové ke kauze Maršmeloun. Článek paní architektky je reakcí na tiskovou zprávu společnosti V INVEST, v níž představila návrh na novou podobu bytového domu. Tiskovou zprávu a podklady od V INVESTu si můžete prohlédnout a přečíst zde.

Více…

V kategorii Památky, Praha, Protest

Zaslal/a Vitezslav Praks on 9.12.2018

Jiří Gebert: Užijme si „Zlaté Prahy“ než z ní bude Abú Dhabi!

Přetiskujeme článek pana architekta Geberta.

Více…

V kategorii Praha

Zaslal/a Vitezslav Praks on 25.11.2018

Poeziomat na náměstí Míru má nové básníky

 

Poeziomat na náměstí Míru má nové básníky.

Jsme si toho všimli, když jsme šli kolem s Milanem. : )

Tak jsme pro vás napsali tento článek. : )

V kategorii Praha, Stručně, Zábava

Zaslal/a Vitezslav Praks on 4.8.2018

Olga, Taťjána, Marie, Anastázie, Alexej

Přesně před sto lety ubodali ruští bolševici těchto pět dětí carské rodiny bajonetem.

Ve sklepě Ipaťjevova domu v ruském Jekatěrinburgu.

V kategorii Stručně

Zaslal/a Vitezslav Praks on 16.7.2018

Datové schránky: Proč nepíšou, do kdy bude?

…když je výluka plánovaná? : )

 

V kategorii Reakce, Stručně, Zábava

Zaslal/a Vitezslav Praks on 14.7.2018

Arch. Švábová: Památkový zákon a development

Přetiskujeme příspěvek Občanské iniciativy a památková péče paní architektky Švábové do panelové diskuse Stavebního fóra – 31. 5. 18 v hotelu Adria, Václavské náměstí 26.

Více…

V kategorii Památky, Praha

Zaslal/a Vitezslav Praks on 7.6.2018

Arch. Gebert: Kdo upírá obyvatelům právo na město?

Přetiskujeme článek pana architekta Geberta.

Více…

V kategorii Praha, Reakce

Zaslal/a Vitezslav Praks on 29.5.2018

Arch. Švábová: Příspěvek do diskuse o Libeňském mostu

Přetiskuji článek paní architektky Švábové.

Více…

V kategorii Památky, Praha

Zaslal/a Vitezslav Praks on 28.5.2018

K současným diskuzím o Marxovi – a k jeho intelektuální odpovědnosti za následné totalitní režimy

K současným diskuzím o Marxovi a o jeho odpovědnosti za pozdější totalitní režimy  mi dovolte krátký komentář – vlastními slovy Karla Marxe. Cituji z Komunistického manifestu:

“Politická moc ve vlastním smyslu slova je organizované násilí jedné třídy k potlačování druhé.”

“Zkrátka, komunisté všude podporují každé revoluční hnutí proti dosavadním společenským a politickým poměrům. ”

A Komunistický manifest končí prohlášením:

“Komunisté pokládají za nedůstojné, aby tajili své názory a úmysly. Prohlašují otevřeně, že jejich cílů lze dosáhnout jen násilným svržením celého dosavadního společenského řádu.”

V kategorii Reakce, Stručně

Zaslal/a Vitezslav Praks on 8.5.2018

Projev prezidenta Zemana na X. sjezdu KSČM

Video: Projev prezidenta Zemana na sjezdu KSČM.

Komentář / hodnocení: Prezident republiky vyjednává podporu komunistů pro budoucí vládu oligarchy Babiše.

V kategorii Dokumenty, Reakce, Stručně, Video

Zaslal/a Vitezslav Praks on 22.4.2018

Petr Ješátko: Na Šumavě se mlžilo a mlžit bude

 

Abychom zjistili pravdu o stavu péče o les v zásahovém území Národního parku Šumava a zejména fakta o kalamitách v loňském roce 2017 obrátili jsme se na Národní park Šumava, aby nám poskytl informace. Nechtěli jsme obecná prohlášení, či citace z tiskových zpráv, ale požádali v rámci zákona o poskytování informací o statistický výkaz Les 8-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví za rok 2017, který nám byl zaslán. Požádali jsme jednoho z našich spolupracovníků, Petra Ješátka, vrchního lesního inspektora této organizace, dnes již v důchodu o stanovisko. Níže přetiskujeme jeho komentář.

Více…

V kategorii Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 2.4.2018

Arch. Švábová: Vyjádření Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví k návrhu zástavby uvolněného kolejiště u Masarykova nádraží

Přetiskujeme článek paní architektky Švábové k návrhu zástavby uvolněného kolejiště u Masarykova nádraží.

Více…

V kategorii Praha

Zaslal/a Vitezslav Praks on 18.3.2018

Protesty na Slovensku

Babišova média o protestech na Slovensku neinformují, tedy alespoň takto.

Na facebooku zde.

V kategorii Převzato, Stručně

Zaslal/a Vitezslav Praks on 18.3.2018

Arch. Švábová: Uhájíme sv. Anežku Přemyslovnu před předimenzovaným bytovým domem?

 

Přetiskujeme článek paní architektky Švábové.

Více…

V kategorii Památky, Praha

Zaslal/a Vitezslav Praks on 23.11.2017

Arch. Švábová: Urgence odpovědi na dopis v kauze novostavby na místě zbouraného Kozákova domu

Přetiskuji dopis paní architektky Švábové z ASORKD – a za Občanský monitoring vyjadřujeme dopisu plnou podporu.

Více…

V kategorii Památky, Praha, Protest

Zaslal/a Vitezslav Praks on 15.8.2017

Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2016

Upozorňuji na dokument Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2016 a vybírám a cituji pasáže, které mne zaujaly.

Více…

V kategorii Dokumenty, Ekonomika, Společnost

Zaslal/a Vitezslav Praks on 1.8.2017

Arch. Švábová: Reakce na rozhodnutí Památkové inspekce MK v kauze Maršmeloun

 

Přetiskuji odpověď paní architektky Švábové na rozhodnutí Památkové inspekce MK v kauze Maršmeloun.

Více…

V kategorii Dokumenty, Kultura, Památky, Praha, Protest

Zaslal/a Vitezslav Praks on 31.7.2017

Petr Ješátko: Jak na Šumavě mizí divočina

Foto: Harvestory na Oblíku na Šumavě.

Přetiskujeme článek Petra Ješátka.

Více…

V kategorii Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 17.7.2017

Češi pomáhají bránit Bělověžský prales před zničením

Za velký evropský ekologický průšvih v současnosti lze považovat dění v Bělověžském pralese na polsko-běloruské hranici, kde momentálně probíhají blokády, viz toto video.

V kategorii Video, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 29.6.2017

Arch. Švábová: Argumenty magistrátu Hlavního města Prahy

 

Přetiskuji článek paní architektky Švábové ke kauze Maršmeloun.

Více…

V kategorii Kultura, Praha

Zaslal/a Vitezslav Praks on 21.6.2017

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2016

Upozorňuji na zajímavý dokument Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2016 a cituji z dokumentu pasáže, které mne zaujaly.

Více…

V kategorii Dokumenty, Ekonomika, IT

Zaslal/a Vitezslav Praks on 21.6.2017

Dokumentace bourání Kozákova domu na Václavském náměstí v Praze

Dokumentujeme právě probíhající bourání Kozákova domu na Václavském náměstí v Praze.

Více…

V kategorii Památky, Praha, Protest

Zaslal/a Vitezslav Praks on 16.6.2017

Arch. Gebert: Budova filharmonie – kde jinde než na Smíchově

Jiri_GEBERT

Přetiskuji článek pana architekta Geberta.

Více…

V kategorii Praha

Zaslal/a Vitezslav Praks on 14.5.2017

Arch. Švábová: Otevřený dopis ministru kultury v kauze bourání Kozákova domu na Václavském náměstí

svabova

 

Přetiskuji článek paní architektky Švábové a připojuji svůj podpis.

Více…

V kategorii Památky, Praha, Protest

Zaslal/a Vitezslav Praks on 12.5.2017

Maršmeloun: Aktuální fotodokumentace místa

kolaz

Sledujeme dění v kauze Maršmeloun. Přetiskujeme fotografie místa, kde na parkovišti probíhají výkopové práce. Ověřovali jsme, oč jde a zda tyto změny mají platná povolení:

Více…

V kategorii Památky, Praha

Zaslal/a Vitezslav Praks on 3.5.2017

Arch. Švábová: Demolice Kozákova domu a památkový zákon

svabova

Přetiskuji článek paní architektky Švábové.

Více…

V kategorii Památky, Praha, Protest

Zaslal/a Vitezslav Praks on 30.4.2017

Arch. Švábová: Divoká privatizace pokračuje

svabova

Přetiskuji nový článek paní architektky Švábové.

Více…

V kategorii Památky, Praha, Protest

Zaslal/a Vitezslav Praks on 25.4.2017

Petr Ješátko: Veřejné zakázky, dotace a další v Národním parku Šumava

Jesatko

Přetiskuji článek Petra Ješátka, bývalého vrchního lesního inspektora národního parku Šumava

Více…

V kategorii Šumava

Zaslal/a Vitezslav Praks on 25.4.2017

Kateřina Bečková: Konec domu na Václavském náměstí + aktuální slovníček pražské památkové reality

Katerina Beckova

 

 

Upozorňuji na nový článek Dr. Bečkové ke kauze Kozákova domu na Václavském náměstí: Konec domu na Václavském náměstí + aktuální slovníček pražské památkové reality.

Další články o kauze Kozákova domu na Václavském náměstí na stránkách Občanského monitoringu si můžete přečíst zde.

Další články na téma Památková péče na stránkách Občanského monitoringu si můžete přečíst zde.

Další články na téma Praha na stránkách Občanského monitoringu si můžete přečíst zde.

V kategorii Památky, Praha, Protest

Zaslal/a Vitezslav Praks on 24.4.2017

Arch. Švábová: Co se to vlastně s tím maršmelounem děje?

svabova

Přetiskuji nový článek paní architektky Švábové.

Více…

V kategorii Památky

Zaslal/a Vitezslav Praks on 22.4.2017

Mapa exekucí

mapa exekuci

Upozorňuji na velmi zajímavou aplikaci: Mapa exekucí

.

V kategorii Ekonomika, Společnost

Zaslal/a Vitezslav Praks on 6.4.2017

Poslanci budou znovu rozhodovat o Šumavě 4.4.2017

Sumava rysi mladata

V minulém článku Jak hlasovali poslanci o národních parcích a divočině na Šumavě? jsem informoval o tom, že poslanci (naštěstí) zamítli senátní návrh změn zákona o ochraně přírody a krajiny, který by přinesl namísto ochrany divoké přírody – ochranu divokého developmentu v českých národních parcích – a to nejen na Šumavě.

Chtěl jsem jen stručně informovat, že další jednání Poslanecké sněmovny na toto téma je naplánováno na první jednací den 56. schůze Poslanecké sněmovny v úterý 4. dubna 2017 odpoledne jako druhý bod. Přineseme Vám, jako obvykle, informace z jednání.

V kategorii Legislativa, Stručně, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 27.3.2017

Senát schválil novelu autorského zákona

senát

 

 

Senát schválil novelu autorského zákona. Detail historie projednávání si můžete přečíst zde.

Text, včetně důvodové zprávy, si můžete přečíst zde.

Zálohu dokumentu na našich stránkách si můžete přečíst zde.

Více…

V kategorii Školství, Společnost

Zaslal/a Vitezslav Praks on 11.3.2017

Mojmír Vlašín: Proč prezident lže?

Vlasin

 

Upozorňuji na článek Mojmíra Vlašína věnovaný aktuálnímu dění na Šumavě: Proč prezident lže?

V kategorii Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 11.3.2017

Tisková zpráva Klubu pro starou Prahu ke kauze Kozákova domu

Klub pro starou Prahu logo

 

Upozorňuji na novou tiskovou zprávu Klubu za starou Prahu ke kauze Kozákova domu: Demolice hrozí, ale město se může opět odvolat.

Bližší informaci o této kauze si můžete přečíst zde.

Další články o této kauze na stránkách Občanského monitoringu si můžete přečíst zde.

V kategorii Památky, Praha

Zaslal/a Vitezslav Praks on 11.3.2017

Nesehnutí k novele stavebního zákona, která omezuje účast občanů a spolků ve stavebním řízení

Nesehnuti logo

 

 

Přetiskujeme otevřený dopis občanského sdružení Nesehnutí, 
v němž nesouhlasí s chystaným omezováním práv veřejnosti ovlivňovat stavební činnost.
 Více...

V kategorii Převzato, Společnost

Zaslal/a Vitezslav Praks on 11.3.2017

Maršmeloun dostal od stavebního úřadu Prahy 1 pravomocné stavební povolení

kolaz

 

Tento týden tiskem prošla zpráva, že kontroverzní stavba “Maršmeloun” v bezprostřední blízkosti Anežského kláštěra dostala od stavebního úřadu Prahy 1 pravomocné stavební povolení. Bližší informace o aktuálním dění v této kauze, viz článek Aktuálně: Maršmeloun v centru Prahy dostal zelenou, stavět se má začít do června. Dovolte mi nejprve emocionální komentář: Poslední dění v kauze mi připomíná politický vtip, pro který mne inspiroval stavební odbor Prahy 1, viz můj článek: Politický vtip: Grafikon krystalického zla.

 

: )

 

Smutný smích, jak (v rozporu se zákony)  probíhá v Praze povolovací proces v nejpřísnějších zónách památkové rezervace!

 

Více…

V kategorii Památky, Praha, Protest

Zaslal/a Vitezslav Praks on 5.3.2017

Jak hlasovali poslanci o národních parcích a divočině na Šumavě?

Šumava logo

 

Poslanci hlasovali o senátním návrhu změn zákona o ochraně přírody a krajiny, o kterém jsme psali v článku: Prodeveloperský senátní návrh změny zákona o ochraně přírody a krajiny – v kompletních dokumentech. Jak jsem slíbil v článku Dneska budou poslanci rozhodovat o divočině – sledujeme to pozorně a jsme připraveni ji bránit!, přináším informaci, jak hlasování dopadlo.

Dobrá zpráva: Poslanecká sněmovna silně prodeveloperský návrh zákona zamítla. Definice účelu existence národních parků zůstala nezměněna: Ochrana a zkoumání přírodních procesů, nikoliv “rozvoj krajiny” (neboli jinými slovy development).

Více…

V kategorii Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 4.3.2017

Debata: Návrat šelem do Čech se zaměřením na Šumavu

Debata Návrat šelem do Čech se zaměřením na Šumavu

 

Knihovna Průhonice

ČT: 2.3.2017 od 20:00

 

Diskutuje: Kryštof Vanča, Tereza Čermáková, Petr Ješátko

 

Program

 • Diskuze
 • Promítání dokumentů “Kauza Carnivora” a “Strážci beskydských šelem”

 

Možnost účastnit se absenčně, telefonicky. Před konáníám debaty mi pošlete sms a já vás zařadím do diskuze.

V kategorii Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 1.3.2017

Dneska budou poslanci rozhodovat o divočině – sledujeme to pozorně a jsme připraveni ji bránit!

Sumava rysi mladata

 

“Fotografie z fotopasti z Národního parku Šumava: Samice rysa se svými třemi mláďaty hoduje na strženém kolouchovi. Je to úžasný videoúlovek a jen to dokazuje, že existence národního parku je důležitá a smysluplná. Ukazuje se, že jedinci rysa mající teritoria převážně na území NP, zde přežívají i přes 10 let, ale jedinci mající teritoria mimo NP přežívají pouze několik let (např. 1-3 roky). Existence národního parku je životně důležitá nejen pro rysa, ale i pro další živočichy.” – Citace z webu Národního parku Šumava. Více zde.

Více…

V kategorii Program, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 21.2.2017

Útoky Veolie na aktivistu Radka Novotného

Radek_Novotny

 

Přetiskujeme právní útoky Veolie na aktivistu Radka Novotného (občanské sdružení Pravda o vodě):

Více…

V kategorii Voda

Zaslal/a Vitezslav Praks on 30.1.2017

Arch. Švábová: Participace občanské společnosti v Čechách

 

svabova

Přetiskuji článek paní architektky Švábové:

Více…

V kategorii Památky

Zaslal/a Vitezslav Praks on 25.1.2017

Novela zákona o policii

Vlada CR logo

Upozorňujeme na dokument – na vládní návrh zákona o policii. Dokument je možné si přečíst zde. Záloha na našich stránkách je zde.

Z důvodové zprávy cituji pasáže, které mne zaujaly.

Více…

V kategorii Legislativa

Zaslal/a Vitezslav Praks on 21.1.2017

Debata: Návrat šelem do Čech se zaměřením na Šumavu

Debata Návrat šelem do Čech se zaměřením na Šumavu

 

ČT: 9.2.2017 od 19:00 (pozor aktualizace, posunuto o týden)

 

Diskutuje: Kryštof Vanča, Tereza Čermáková, Petr Ješátko

 

Program

 • Diskuze
 • Promítání dokumentů “Kauza Carnivora” a “Strážci beskydských šelem”

 

Možnost účastnit se elektronicky přes internet na této adrese. (Odkaz bude funkční v době konání diskuze)

V kategorii Pozvánky, Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 14.1.2017

Maršmeloun: Magistrátní památkáři znovu projektu udělili povolení

kolaz

 

Magistrátní památkáři povolili opět “Maršmeloun”.  Odkazuji na článek časopisu Echo o tomto nejnovějším dění: Pražský dům Maršmeloun, který budí emoce, má zelenou od památkářů.

O této kauze jsme psali v článku: Maršmeloun versus Anežský klášter (popis kauzy). Získali jsme již textaci nového povolení magistrátních památkářů. Dokument si můžete přečíst zde.

Magistrátní úředníci vydali povolení, přestože nedošlo k podstatnému přepracování projektu a nebyly zapracovány připomínky přezkumných orgánů, kteří předešlá povolení zrušili. Pod povolením je podepsán nástupce Kněžínkův – Jiří Skalický. Tento postup považujeme za nezákonný a podáme na tento postup stavebního úřadu stížnost.

I nezákonně vydaný dokument však platí, proto je potřeba dosáhnout jeho zrušení. Vydané rozhodnutí proto napadneme  podáním podnětu na přezkum. Všechny minulé podněty na přezkum nám daly zapravdu a povolení památkářů MHMP zrušily.  Podnět i odpověď (přezkum) jako vždy zveřejníme.

Dále píšeme podnět na Památkovou inspekci Ministerstva kultury. – I zde jsme optimističtí: Také zde všechny náš předešlý podnět v této kauze byl Památkovou inspekcí schválen a Památková inspekce předešlé povolení zrušila.

Držte nám palce a i nadále nám zachovejte svou čtenářskou přízeň.

 

Ostatní naše články na téma Maršmeloun jsou uvedeny zde.

V kategorii Kultura, Památky

Zaslal/a Vitezslav Praks on 13.1.2017

Dopis paní architektky Švábové – výzva k propojení památkové ochrany a urbanismu Prahy

svabova

 

Přetiskujeme dopis paní architektky Švábové, ve kterém vyzývá k propojení památkové ochrany a urbanismu Prahy. Dopis si můžete přečíst zde.

V kategorii Památky, Praha

Zaslal/a Vitezslav Praks on 11.1.2017

Arch. Švábová: Maršmeloun trochu jinak

svabova

 

Přetiskujeme článek paní architektky Švábové: Maršmeloun trochu jinak. Vzhledem k obrazovým přílohám jsme pro Vás připravili článek v PDF formátu, který si můžete přečíst zde.

 

Další články na téma kauzy Maršmeloun si můžete přečíst zde.

Další články paní architektky Švábové si můžete přečíst zde.

Další články kategorie Památky si můžete přečíst zde.

V kategorii Památky, Praha, Reakce

Zaslal/a Vitezslav Praks on 4.1.2017

Vánoční poselství

milos-zeman

 

Nestihli jste poselství? Nevadí. Zde je rekapitulace: Oligarcha si vede na financích dobře. Ale máme i problémy: Například, jsou mezi námi tací, (nebude jmenovat), co se vyhýbaj´ práci a berou soc. dávky. Žijí si na úkor nás všech. Je na ně třeba větší přísnost. Sklenka byla nejdřív napůl plná, pak napůl prázdná a včil už je jen prázdná. : ) Happy new year! : )

V kategorii Reakce, Stručně, Zábava

Zaslal/a Vitezslav Praks on 27.12.2016

Jiří Gebert: Odpověď na článek p. arch. Másla v časopisu Echo

Jiri_GEBERT

 

Přetiskujeme článek pana architekta Geberta v níž odpovídá na článek pana architekta Másla pro časopis Echo: Bitva o Prahu 21.století.

Více…

V kategorii Praha, Společnost

Zaslal/a Vitezslav Praks on 10.12.2016

Arch. Švábová: Nejen o předmostí Štefánikova mostu

svabova

Přetiskujeme článek pan architektky Švábové: Nejen o předmostí Štefánikova mostu

 

Další články paní architektky Švábové si můžete přečíst zde.

Další články kategorie Památky si můžete přečíst zde.

V kategorii Památky, Praha, Společnost

Zaslal/a Vitezslav Praks on 4.12.2016

Souhrnné hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2015

Poslanecka snemovna

 

Upozorňujeme na dokument Poslanecké sněmovny Souhrnné hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2015. Na stránkách Poslanecké sněmovny je dokument zde.

Přetiskuji pasáže z dokumentu, které mne zaujaly.

 

Více…

V kategorii Ekonomika, Společnost

Zaslal/a Vitezslav Praks on 4.12.2016

Fotografie ze Staroměstského náměstí 28.10.2016

staromestske-namesti

 

Přetiskuji fotografii ze včerejšího setkání občanů na Staroměstském náměstí… Když už tyto záběry ignorují “standardní média”, tak už i jen proto je stojí za to publikovat. : ) A komentář? …Politika je “o symbolech”… A níže přetiskuji komentář Jiřího Dolinského:

jiri-dolinsky

 

Když vidím ten Staromák, tak jsem zase jednou pyšný na to, že jsem Čech. Jo a není tam živý přenos hokejového mistrovství světa, jenom se tam dneska sešli obyčejní Češi.

Při této příležitosti přidám jeden příběh, třeba některé z vás zaujme:

Letošní léto jsem strávil v Kanadě a když jsem stopoval z Kelowny do Vancouveru, z kterého jsem odlétal na pár dnů domů, tak mě nabral jeden takový zvláštní týpek. Když jsem ho viděl, jak sebou lomcuje do rytmu hudby, co mu hraje v autě, v jedné ruce cigáro v druhé redbull a první otázka, po tom co jsem nasedl byla, jestli nemám nějaké hulení, tak jsem si říkal: “Tohle se mi zase jednou povedlo, jestli já do toho Vancouveru přijedu živý, tak to bude zázrak.” Nicméně, dopadlo to tak, že jsem z týpka postupně vytáhl, že 2 roky žil na Hastings street, byl závislý na cracku, ale teď už je 3 roky čistý a zrovna se stěhuje na Vancouver Island. Povyprávěl mi spoustu neuvěřitelných příběhu, zaplatil mi kafé, i když jsem vehementně protestoval a ještě mě provezl Hastings street, abych se podíval na to, proč se mám držet od drog dál. Sice na sedačce tancoval celou cestu, ale rozhodně jsem se s ním necítil v nebezpečí, spíš naopak. Jeho ujetost mě strašně bavila. Když jsem mu pak říkal, že je hodný, tak mi se smíchem odpověď, že není, že je akorát Kanaďan a že oni se tak chovají všichni. Popravdě na tom něco bylo. Moje zkušenost říká, že Kanaďané mají opravdu některé povahové rysy společné. Jedním z nich je nesoudit lidi podle vzhledu, rasy nebo náboženství. Je to hrdý národ plný nápomocných lidí, od kterých se máme co učit. A nejenom my, nýbrž velká část Evropy. No ale proč to vlastně píšu. Píšu to proto, že bych si přál, abych v tomto kontextu mohl taky jednou říct: Ne, já nejsem hodný, já jsem jenom Čech. Přál bych si, abychom se, s nástupem nové generace, která může cestovat a vidět věci na vlastní oči, změnili. Osobně si totiž myslím, že nemůžete lidi nenávidět, kvůli náboženství, které vyznává váš kamarád a zároveň se přece nemůžete na svých cestách spřátelit s někým, kdo není dobrý člověk, protože na cestách mnohdy přátelství vznikne tak, že vám ta osoba pomůže.

Dneska jsme ukázali, že umíme být hrdý národ, ještě ukažme, že umíme být i národ velkorysý.

V kategorii Reakce, Společnost, Stručně

Zaslal/a Vitezslav Praks on 29.10.2016

CETA: Státy EU odsouhlasily její změněnou podobu

Upozorňujeme na zajímavý článek, který by neměl uniknout pozornosti: Evropsko-kanadská obchodní smlouva má volnou cestu, státy EU odsouhlasily její změněnou podobu.

“CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement, též Komplexní hospodářská a obchodní dohoda) je navrhovanou dohodou mezi Kanadou a zeměmi Evropské unie, upravující podmínky volného obchodu a dodržování autorských práv. Znění velké části ustanovení týkajících se autorského práva a jeho vynucování je téměř totožné s těmi, jež obsahovala Evropským parlamentem nedávno zamítnutá kontroverzní dohoda ACTA; to vyvolává obavy v řadách zastánců svobody internetu a lidských práv.” wikipedie

 

Podle mého názoru CETA (stejně jako dříve ACTA) znamená bezprostřední hrozbu zcela zásadního ohrožení svobod a suverenity občanů.

V kategorii Bezpečnost, Převzato, Společnost

Zaslal/a Vitezslav Praks on 29.10.2016

Maršmeloun: Pozvánka na událost Anežka nově

anezka

Přetiskujeme pozvánku na akci Národní galerie Anežka nově.

Praha, Anežský klášter, 25.10.2016 od 17:00 hodin.

Tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

Facebooková událost je zde.

 

 

V kategorii Pozvánky, Praha, Převzato

Zaslal/a Vitezslav Praks on 25.10.2016

Čeho se bojí Čína v Česku?

chinaembassy

S nevěřícným pobavením přetiskuji oficiální odpověď čínské ambasády v Praze na přijetí dalajlámy v ČR.

 

 

Více…

V kategorii Převzato, Reakce

Zaslal/a Vitezslav Praks on 21.10.2016

Petice za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

petice

Přetiskujeme petici za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

Petici můžete stáhnout a podepsat zde. Pošlete ji na adresu uvedenou na podpisovém archu:

 

Ivo Hucl

Šťáhlavice 63

PSČ 332

telefon: 723 406 787

 

Za Občanský monitoring jsme petici podepsali.

V kategorii Bezpečnost, Ekonomika, Převzato, Program

Zaslal/a Vitezslav Praks on 19.10.2016

Dokumenty: Zamítavé stanovisko k žádosti o zábor Hradčanského náměstí pro příjezd dalajlámy

zamitave-stanovisko-k-zadosti-o-zabor-hradcanskeho-namesti-pro-prijezd-dalajlamy

 

Ukládáme sem a přetiskujeme, aby nezapadlo.

V kategorii Dokumenty

Zaslal/a Vitezslav Praks on 19.10.2016

Radek Novotný: Ještě k brněnskému případu zamoření pitné vody

Radek_Novotny

 

Přetiskujeme odkaz na nový článek Radka Novotného z občanského sdružení Pravda o vodě, kterým se vrací k letošnímu brněnskému případu zamoření pitné vody koliformními bakteriemi. Článek si můžete přečíst zde.

V kategorii Voda

Zaslal/a Vitezslav Praks on 17.10.2016

Petr Ješátko: V Národním parku Šumava postupují – naopak

sumava-jedle

Přetiskujeme nový článek Petra Ješátka, kterým reaguje na článek Díky zvětšování počtu jedlí roste odolnost lesů na jihu Čech: “V lesích na jihu Čech přibývá jedlí, a roste tak odolnost lesů proti počasí i škůdcům. Jedle se začínají na Šumavě objevovat i ve větších výškách, kde obvykle nerostou, uvedli odborníci na vědecké konferenci Jedle bělokorá – páteř evropských lesů. V Olšině u Horní Plané na Lipensku ji uspořádalo občanské sdružení Šumavský Králováci ve spolupráci se státním podnikem Vojenské lesy a statky.”

 

Dále již přetiskujeme komentář Petra Ješátka.

 

Více…

V kategorii Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 13.10.2016

Architekt Jiří Gebert: Kolaps pražské plánovací revoluce

Jiri_GEBERT

 

Přetiskujeme text architekta Jiřího Geberta.

Více…

V kategorii Praha

Zaslal/a Vitezslav Praks on 13.10.2016

Radek Novotný: Video: Předání informací o kritickém stavu ve vodárenství 300 politikům

Radek_Novotny

 

Upozorňujeme na klíčové video Radka Novotného (Pravda o vodě), které dokumentuje tiskovou konferenci při příležitosti předání výstupů iniciativy Voda 300 vrcholným politikům ČR.

Video si můžete přehrát zde.

V kategorii Protest, Video, Voda

Zaslal/a Vitezslav Praks on 13.10.2016

Pozvánka: Jan Gehl v Praze (architekt, autor knihy Města pro lidi)

jan-gehl-935x525

 

Přetiskujeme pozvánku na diskuzi s architektem Janem Gehlem.

17.10.2016 od 18:00

Betlémská kaple

Odkaz na facebookovou událost je zde.

V kategorii Památky, Pozvánky, Praha, Převzato

Zaslal/a Vitezslav Praks on 7.10.2016

Marie Švábová: Tak nám zrušili Maršmeloun

svabova

Přetiskujeme článek paní architektky Švábové, v němž paní architektka glosuje úspěch aktivistů v kauze Maršmeloun a zároveň definuje další cíle a kroky nejen v této kauze.

Více…

V kategorii Památky

Zaslal/a Vitezslav Praks on 4.10.2016

Stanislav Ransdorf: Konec rezonančního dřeva na Šumavě

rezonancni-drevo

Jako reakci na naše články Kalamity v národním parku Šumava, aneb, jak se dostat k šumavskému dřevu a předchozí článek “Výchovné těžby” harvestory v NP Šumava a hlavně na to, co se děje v lesních ekosystémech národního parku za posledních pět let, nás oslovil pan Stanislav Ransdorf.

Pan Ransdorf je zkušený šumavský lesník z Nové Pece na Šumavě , s dlouholetou zkušeností u Vojenských státních lesů a následně po zřízení NP Šumava i v této organizaci. Od vzniku parku pracoval ve státní správě lesního hospodářství této organizace a po převzetí lesů pod Správu NP Šumava od r. 1993 v Oddělení péče o les. Tedy jeho zkušenosti nelze zpochybňovat. S jeho svolením jeho text zveřejňujeme.

Více…

V kategorii Šumava, Životní prostředí

Zaslal/a Vitezslav Praks on 4.10.2016

Maršmeloun: Ministr kultury zamítl podnět developera k rozkladové komisi

kolaz

Ministr kultury zamítl odvolání developera, takzvaný rozklad, podaný kvůli bytovému domu v Praze 1 zvanému Maršmeloun.

Více…

V kategorii Památky, Reakce

Zaslal/a Vitezslav Praks on 4.10.2016

Radek Novotný: Proběhlo předání iniciativy VODA 300 politikům Parlamentu ČR a Vládě ČR

dvd-voda-vydelava-obal-6x4

Přetiskujeme tiskovou zprávu Radka Novotného ze sdružení Pravda o vodě.

Více…

V kategorii Nezařazené

Zaslal/a Vitezslav Praks on 29.9.2016

Dataset 886 současných i bývalých poslanců PSP a jejich funkce v podnicích, které uzavřely smlouvy se státem

Přetiskujeme na zajímavý zdroj informací: Dataset 886 současných i bývalých poslanců PSP a jejich funkce v podnicích, které uzavřely smlouvy se státem.

Informace je možné si ověřit z veřejných zdrojů (obchodní rejstřík i seznam (bývalých) poslanců PSP.

V kategorii Dokumenty, Převzato

Zaslal/a Vitezslav Praks on 29.9.2016

Martin Kadrman: Shromáždění v České Třebové proti zastínění rotundy sv. Kateřiny

martin-kadrman

Přetiskujeme pozvánku Martina Kadrmana Shromáždění v České Třebové proti zastínění rotundy sv. Kateřiny. Protest Občanský monitoring podporuje.

Více…

V kategorii Památky, Pozvánky

Zaslal/a Vitezslav Praks on 29.9.2016